Dezvoltarea durabilă și o hrană mai sănătoasă în atenția Comisiei pentru Resurse Naturale

Dezvoltarea durabilă și o hrană mai sănătoasă în atenția Comisiei pentru Resurse Naturale

Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și durabil este un element esențial al Pactului verde european – una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. În acest sens în ultima ședință a Comisiei pentru Resurse Naturale (NAT) din cadrul Comitetului European al Regiunilor – a cărei membră este președinta Consiliului Județean Sibiu- Daniela Cîmpean, reprezentanții regiunilor au discutat despre utilizarea durabilă a resurselor naturale și despre sprijinul pentru comunitățile locale. Printre subiectele abordate se numără și strategia „De la Fermă la Consumator”, document care este parte a Pactului Verde European, și o viitoare strategie privind revigorarea zonelor rurale, care să aibă în vedere provocările cu care se confruntă acestea. Detalii despre proiect regăsiți la acest link https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-takeneu/farm-fork_ro

“Noua viziune a Uniunii Europene de a sprijini comunitățile rurale durabile, IMM-urile și start-up-urile în domeniul agriculturii, dar și de a exploata potențialului turismului rural este exact abordarea pe care ne-am bazat în momentul în care am decis atât includerea gastronomiei în Strategia de dezvoltare a județului, cât și înființarea noului compartiment de Dezvoltare Durabilă în cadrul CJ Sibiu. În acest context, consider că avem toate premisele necesare pentru ca proiectele pe care le vom demara să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a județului, dar și de a fi printre primele județe din țară care și-au asumat prin acțiuni concrete aderarea la Pactul Verde European” a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu are începând din luna mai un nou compartiment de Dezvoltare Durabilă ale cărui atribuții sunt de a identifica, sprijini și promova IMM-urile și start-up-urile la nivel județean și de a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Președinta Consiliului Județean Sibiu – Daniela Cîmpean a stabilit cele mai importante direcții pe care compartimentul – Dezvoltare Durabilă trebuie să le îndeplinească. Soluții sustenabile, documentare, dar și creativitate în atingerea țintelor sunt doar câteva dintre cele mai importante aspecte pe care le așteaptă de la noua echipă.

Printre primele acțiuni pe care le au în vedere în cadrul compartimentului Dezvoltare Durabilă se referă la alinierea politicilor publice, ținând cont de introducerea gastronomiei și definirea termenului de local în Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu. În acest sens, va fi actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Pieței Volante Transilvania – care este una dintre principalele resurse pe care Consiliul Județean Sibiu le pune la dispoziția micilor producători.

Vezi documentul original aici.

Eurega

Consiliul Județean Sibiu introduce GASTRONOMIA în strategia de dezvoltare a județului

 • Un nou capitol dedicat Gastronomiei în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului
 • Gastronomia inclusă în 6 domenii importante din strategie
 • Un nou compartiment – Dezvoltare durabilă pentru sprijinul producătorilor locali
 • Două documente suport – Manualul IMM-urilor în gastronomia locală și Ghidul unui stil de viață sănătos

Definită ca studiul relației dintre cultură și mâncare, gastronomia, una dintre cele mai importante componente de
dezvoltare a județului, a fost introdusă în Strategia de dezvoltare a județului Sibiu, prin aprobarea unei hotărâri de către consilierii județeni la ședința de consiliu de azi. Aceste modificări vin ca rezultat al proiectului EUREGA Interreg Europe, în care Consiliul Județean Sibiu a fost partener alături de alte regiuni din Europa, care aspiră sau au deținut titlul de Regiune Gastronomică Europeană, din țări precum: Olanda, Finlanda, Spania, Irlanda, Grecia și Ungaria.

„Introducerea gastronomiei în Strategia de dezvoltare a județului Sibiu este un pas firesc după
titlul deținut anul trecut, gastronomia locală fiind atât la nivel național, cât și european un atu pe
care putem miza în dezvoltarea economică a județului. În plus, susținerea producătorilor locali și
a unui stil de viață sănătos se numără printre prioritățile asumate”, a declarat Daniela Cîmpean –
președinta Consiliului Județean Sibiu.

Noile modificări aduse Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu au fost direct corelate cu obiectivul proiectului, prin care Consiliul Județean Sibiu și-a propus să îmbunătățească politicile publice actuale. În acest sens au fost modificate șase domenii importante din cadrul strategiei, cum ar fi: dezvoltarea economică, agricultura și dezvoltarea rurală, turismul, educația, sănătatea, mediul înconjurător, dar și capacitatea instituțională, fiind introdus și un nou capitol dedicat Gastronomiei.

Totodată, a fost aprobat și Planul de Acțiune care are în vedere două componente importante:

 • înființarea unui nou compartiment – Dezvoltare durabilă – care va avea ca scop identificarea,
  promovarea și asistența IMM-urilor locale și a start-up-urilor, precum și realizarea unor acțiuni de
  comunicare și diseminare, pentru promovarea gastronomiei locale și implicit a producătorilor din județul
  Sibiu:
 • realizarea a două documente suport pentru noul compartiment, și nu numai, care vor contribui direct la
  promovarea consumului local și al unui stil de viață bazat pe alimentație sănătoasă, dar și mișcare:
 1. Manualul IMM-urilor în gastronomia locală – care are ca scop creșterea ofertei de produse
  locale
 2. Ghidul unui stil de viață sănătos – care are ca scop creșterea cererii de produse locale

Un alt factor foarte important care va avea de asemenea impact pozitiv asupra dezvoltării județului este introducerea unui nou obiectiv la capitolul Turism, care definește ceea ce înseamnă LOCAL și anume – „teritoriul județului Sibiu și teritoriul cuprins în proximitatea a 75 de km în jurul unei localități.”

Toate modificările pe care le are în vedere hotărârea Consiliului Județean Sibiu vor avea impact și asupra evenimentelor finanțate de Consiliul Județean Sibiu, prin agenda comunității, culturală, sportivă si de tineret. Ele
trebuie să promoveze gastronomia, producătorii locali și consumul de produse locale, ținând cont de cele două documente suport.

Etapa de documentare realizată de echipa EUREGA Interreg Europe s-a bazat pe sesiuni de comunicare directă cu factori de interes local, care au fost prezenți inclusiv la schimburile de bune practici realizate de partenerii proiectului din alte țări. Menționăm în acest sens câțiva dintre cei care au contribuit activ în această etapă a proiectului și cărora le mulțumim pentru aportul adus la reușita acestuia: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu,
Complexul Național Muzeal „ASTRA”, GAL Mărginimea Sibiului, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiului, Primăria Rășinari, Grădina Verde, Sibiu Food Hub,
Biblioteca Județeană ASTRA, Asociația Județeană de Turism Sibiu, Hospitality Serol, Liceul Tehnologic de
Industrie Alimentara “Terezianum”, Pan Medical, Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu și Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu.

Mai multe detalii cu privire la proiectul EUREGA Interreg Europe regăsiți aici: http://www.cjsibiu.ro/proiecte/eurega-2/

Informații suplimentare cu privire la proiectul EUREGA Interreg Europe din Sibiu, România:

Vezi documentul original aici.