Consiliul Județean Sibiu pregătește noi investiții în asistență socială, cultură, infrastructură rutieră și turism

C.J. Sibiu: noi investiții în asistență socială, cultură, infrastructură rutieră și turism

Veste bună pentru cicliști: viitoarele modernizări ale drumurilor județene vor prevede și amenajarea de piste de biciclete!

Consiliul Județean Sibiu a aprobat în ședința ordinară de joi, 27 august 2020, mai multe proiecte de hotărâre ce vizează noi investiții în domenii ca asistența socială, infrastructura rutieră, turism și cultură, care pot fi realizate cu aportul fondurilor europene ce urmează să fie atrase., în parteneriat cu instituții din subordine sau cu primării.

 • Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni – fost CITO Dumbrăveni II, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice. Valoarea totală a proiectului este de 5.632.686,13 lei, iar ADR Centru a anunțat CJ Sibiu că proiectul a reintrat în faza de precontractare.
 • Modernizarea DJ 106 A – Sibiu – Păltiniș – Șanta – DJ 106 N – Cabana Gâtul Berbecului – DJ 106 P – DJ 105 G – Râu Sadului – Tălmaciu – Avrig – DN 1 (Bradu) – DJ 104 F – Săcădate – Glâmboaca – Colun – Nou Român – int. DJ 105 D, traseu ce însumează aproximativ 150 km și care tranzitează zone cu mare potențial turistic. Acest proiect a fost introdus în Strategia de dezvoltare a județului Sibiu 2012 -2020.

În luna iulie 2020 a fost lansată linia de finanţare în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 destinată pregătirii proiectelor de infrastructură în diferite domenii, inclusiv infrastructură rutieră de interes judeţean, ce urmează a fi depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2021 – 2027, astfel încât la momentul lansării apelurilor de finanţare, acestea să poată fi depuse în cel mai scurt timp posibil. În cadrul acestui apel, Consiliul Judeţean Sibiu doreşte să acceseze fonduri pentru elaborarea documentaţiei tehnice de specialitate aferente investiţiei menţionate (studiul de fezabilitate; raportul de audit; expertiza tehnică, studiul geotehnic/ topografic/ hidrologic; documentațiile pentru avize; PAC, POE; PT şi DDE).

În ședința de joi, CJ Sibiu a aprobat justificarea impactului asupra dezvoltării economice, la nivel judeţean, a proiectului.

 • Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.), proiect depus spre finanțare de către Complexul Național Muzeal Astra, în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul 3 „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021. Valoarea proiectului este de 12.240.770,74 lei cu TVA. Contribuția proprie în proiect a CNM ASTRA este de 2.381.149,96 lei cu TVA, reprezentând 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, contribuție care va fi asigurată din bugetul local al Județului Sibiu.
 • Construirea unei piste pentru biciclete și rigole betonate pe DJ 105 G Avrig-RacovițaTălmaciu-Sadu-Râu Sadului-limită jud. Vâlcea, km 0+919–3+050, cu o lungime de aproximativ 2 km pe fiecare sens. Proiectul a fost admis la finanțare, semnarea contractului urmând să aibă loc în această toamnă. Valoarea investiției este de 9.969.747,05 lei cu TVA, din care construcția și montajul se ridică la 8.663.854,18 lei cu TVA. Această investiție este o componentă a proiectului ” Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, în care CJ Sibiu este partener alături de Primăria Orașului Avrig, care este lider de proiect. Pe lângă construirea pistei de biciclete, proiectul prevede și reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport din localitatea Mârșa.

”Ne îndreptăm atenția și resursele, ca și până acum, spre a aduce investiții în toate domeniile în care avem competență. Consider că ședința de consiliu de astăzi a fost una de impact și îmi doresc ca alături de colegii consilieri județeni să parcurgem toți pașii să le putem demara și realiza. Da, infrastructura de sănătate rămâne prioritatea priorităților, dar, în paralel pregătim proiecte pentru a atrage fonduri externe în vederea îmbunătățirii condițiilor în care trăiesc persoanele cu dizabilități internate în centrele de asistență socială. De asemenea, ne preocupă ca domeniul culturii să beneficieze de o infrastructură modernă care va face ca activitatea culturală din Sibiu să fie mai bine pusă în valoare și să fie atractivă pentru public. O constantă a legislativului județean a fost și rămâne modernizarea infrastructurii de drumuri, cu mențiunea că noua abordare pe care o vom avea va fi aceea că pe toate drumurile pe care se fac modernizări va fi prevăzută și amenajarea de piste de biciclete în afara carosabilului”, a explicat președinta Daniela Cîmpean, la finalul ședinței de consiliu.

Cetățenii interesați pot consulta hotărârile adoptate astăzi de consilierii județeni, accesând site-ul instituției Consiliului Județean Sibiu: http://www.cjsibiu.ro/fara-categorie/ordine-de-zi-a-sedintei-ordinare-a-cj-sibiu-din-datade-27-august-2020-ora-1500-organizate-online-in-sistem-de-videoconferinta/

Consilierii județeni se vor reuni în ultima ședință de plen din actuala legislatură joi, 24 septembrie 2020.

Întocmit

Ioana Căpățînă
Purtător de cuvânt

Vezi documentul original aici.

Vizita de lucru a vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului Adrian Oros în județul Sibiu

Vizita de lucru a vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului Adrian Oros în jud. Sibiu

Invitați de președinta Consiliului Județean Sibiu – Daniela Cîmpean, vicepremierul României – Raluca Turcan și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Adrian Oros, au efectuat sâmbătă, 22 august, o vizită de lucru în județul Sibiu.

În acest context, la întâlnirile pe care le-au avut cu fermierii și reprezentanții instituțiilor publice locale, atât vicepremierul României cât și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au transmis că ministerul va acorda despăgubiri în sectorul creșterii porcinelor, păsărilor, ovinelor, bovinelor de lapte și de carne. De asemenea, un alt tip de sprijin va fi acordat sectorului apicol.

Astfel, vor exista două tipuri de despăgubiri:

 • În sectorul vegetal, din cauza secetei pedologice pentru care se vor aloca 850 milioane lei;
 • În sectorul zootehnic, compensări ale pierderilor din cauza evoluției pandemiei COVID-19.

Totodată, s-a subliniat că anul 2020 este unul decisiv pentru sectorul agricol întrucât se pun bazele noului Plan Național Strategic (PNS) aferent perioadei 2021-2027, care va trebui să beneficieze de o finanțare consistentă și să răspundă cerințelor fermierilor și tuturor actorilor din sector pentru următorii șapte ani. De aceea, se va milita în noul PNS pentru sprijinirea reală a nevoilor de dezvoltare ale agriculturii românești și ale spațiului rural prin:

 • Consolidarea fermelor de familie si a poziției fermelor în lanțul valoric, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, stimularea cooperării economice (cooperativele) ca mod de consolidare a puterii de negociere a fermierilor și procesatorilor mici;
 • Măsuri de sprijin a zonelor cu constrângeri naturale (zona Montană și zona Deltei Dunării);
 • Dezvoltarea piețelor locale și încurajarea consumului de produse românești, consolidarea mediului asociativ, asocierea producătorilor mici de a deveni competitivi, susținerea capacităților de depozitare și procesare.

În cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare Economică, Ministerul are două proiecte importante în valoare de peste 6 miliarde euro si se referă la:

 • Strategia de gestionare a apei (infrastructură de irigații, infrastructură de desecare/drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, lucrări de prevenire a deșertificării, finalizarea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor);
 • Crearea unei rețele naționale de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești.

“Dezvoltarea rurală și susținerea agriculturii românești înseamnă implicit și dezvoltarea economică a județului Sibiu. Sprijinul financiar pe care îl are în vedere guvernul, dar și interesul pentru acest sector îmi dau încredere că vor exista soluții viabile pentru o dezvoltare sustenabilă a micilor producători și a fermierilor” a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Vezi documentul original aici.