Acord cu Guvernul României pentru Noul Spital Județean

Președinta CJ Sibiu a semnat acordul cu Guvernul României pentru Noul Spital Județean

Biroul președintei Consiliului Județean Sibiu a găzduit pe 30 iulie, o dată cu ședinta de Consiliu Județean, actul de semnare a unui acord important pentru viitorul sănătății publice în Județul Sibiu, cu participarea premierului Ludovic Orban, a vicepremierului Raluca Turcan, Ministrului Fondurilor Europene Marcel Boloș și Ministrului Sănătății Nelu Tătaru. Actul prevede acordul de colaborare între Județul Sibiu, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Sănătății pentru identificarea surselor de finanțare necesare realizării obiectivului „Infrastructură, construcție, echipamente și dotări specifice pentru edificarea unui Spital Clinic Județean de Urgență nou, cu secții de adulți și copii în Județul Sibiu”. Conform cifrei înaintate de Studiul de Fezabilitate, noul spital județean este cea mai mare investiție publică din Județul Sibiu după 1989, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 500 milioane euro.

„Este un moment istoric la Consiliul Județean Sibiu – nu a mai fost niciodată așa o descindere guvernamentală ca astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi – am simțit în tot acest timp un sprijin real” au fost cuvintele adresate de președinta Consiliului Județean Sibiu Daniela Cîmpean membrilor Guvernului.

Prin acordul de colaborare semnat azi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de gestionar al fondurilor externe nerambursabile, se angajează la identificarea de fonduri externe nerambursabile și totodată asigurarea cofinanțării din bugetul de stat pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. Fondurile vor proveni fie din Cadrul Financiar Multianual (MFF) sau din Fondul de Recuperare și Reziliență (RRF) 2021 – 2027 mobilizate după pandemia de coronavirus.

Ministerul Sănătății, în calitate de gestionar al politicilor publice din domeniul sănătății, va asigura asistența tehnică de specialitate necesară proiectului de investiții până la încheierea contractului de finanțare, precum și după punerea în funcțiune a infrastructurii medicale, în vederea organizării activității viitoare a spitalului județean. Totodată, Ministerul Sănătății se angajează prin acest acord să includă noul spital județean din Sibiu în Strategia Națională de Sănătate 2021 – 2027 precum și în Master Planurile Regionale.

În continuare, consilierii județeni reuniți online pentru ședința de Consiliu Județean au aprobat documentația tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate, și indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu”. Studiul de fezabilitate prevede crearea unei unități compacte de urgență, cu servicii integrate (investigații, diagnostic și tratament) și asigurarea condițiilor de asistență medicală unitară și multidisciplinară, la standarde europene.

E vorba de o construcție modulară de tipul spitalelor regionale, ușor adaptabilă în timp, localizată în Sibiu pe Calea Șurii Mici, unde vor fi relocate în primă fază 895 paturi din Spitalul Județean Sibiu, respectiv Spitalul de Pediatrie Sibiu. Numărul total de paturi de spitalizare la nivelul Județului Sibiu va rămâne constant, iar o țintă pe termen lung este eficientizarea actului medical și implicit a spitalizărilor.

În noul spital sunt prevăzute 4 corpuri (A,B,C,D) unite printr-un corp central de legătură care va găzdui funcțiunile comune (administrative, de depozitare etc.), reducând costurile de administrare, dar și consumurile de energie. Sunt prevăzute circuite sigure pentru personal, pacienți precum și pentru materiale, care să evite contaminarea și să conducă la prevenirea eficace a infecțiilor, inclusiv în situații de pandemie. Noul spital prevede intrări separate pentru aripa destinată adulților, respectiv cea destinată pediatriei, dar și pentru Bolile Infecțioase Copii și Urgențe.

Regimul de înălțime va fi S+P+5E, iar suprafața desfășurată a clădirii medicale este de 115.000 mp, cu spații verzi totalizând 121.959 mp atât în exterior, cât și în interior, proiectate în așa fel încât alături de iluminat, culori și materialele de finisaj folosite să umanizeze spațiul spitalicesc. Cu bandă de autobuze și biciclete dar și o parcare de peste 900 de locuri, spitalul va avea o bună conexiune atât cu orașul, cât și cu restul județului, având în vedere amplasarea în apropierea autostrăzii, și va crește accesul locuitorilor județului la servicii de sănătate la standarde europene.

Vezi documentul original aici.

Noul Spital Județean: cea mai mare investiție publică de după Revoluție din Județul Sibiu

Noul Spital Județean: cea mai mare investiție publică de după Revoluție din Județul Sibiu

Consiliul Județean Sibiu a recepționat luna aceasta Studiul de fezabilitate care stabilește scenariul pentru construcția noului Spital Clinic Județean de Urgențe Sibiu cu secții de adulți și copii. Documentația tehnico-economică aferentă Studiului de fezabilitate a fost realizată de Asocierea Popaescu &co SRL – Studio SQM SRL – Api Arhitekti d.o, care include specialiști cu experiență în construirea, respectiv extinderea și modernizarea a peste 15 spitale publice și private din România, inclusiv spitalul Polisano din Sibiu. Etapa următoare de care se vor ocupa contractanții este proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire și elaborarea proiectului tehnic de execuție.

Planul Urbanistic Zonal Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu, a primit în 2019 și avizul de mediu și aprobarea Primăriei Sibiu prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206.

Obiectivul de investiții propus, respectiv noul Spital Clinic Județean de Urgență, va fi realizat pe terenul în suprafață de 194.750 mp situat în intravilanul municipiului Sibiu, Calea Șurii Mici FN și va include servicii pentru adulți și copii, asigurând spații adecvate pentru relocarea secțiilor din Spitalul Județean din subordinea Consiliului Județean Sibiu, dar și a secțiilor din Spitalul de Pediatrie, din subordinea Primăriei Municipiului Sibiu.

Scenariul propus prevede un spital modular de tipul și dimensiunea spitalelor regionale, ușor adaptabil în timp, cu centru de transfuzii sanguine si centru de cercetare incluse. Sunt prevăzute 4 corpuri (A,B,C,D) unite printr-un corp central de legătură care va găzdui funcțiunile comune (administrative, de depozitare etc.). Corpurile A, B, C şi D au un regim de înălţime S+P+5E, în timp ce corpul de legătură are un regim de înălţime S+P+3E. Corpul de legătură reprezintă coridorul principal pentru circulaţia generală a spitalului şi cuprinde funcţiuni de servicii care deservesc secţiile spitalului. La intersecţia corpurilor cu corpul de legătură sunt scările pe care se face accesul spre etajele superioare şi astfel spre secții.

Schiță noul Spital Județean

Subsolul va include în principal servicii suport, cum ar fi: spălătorie, blocul alimentar, serviciul de prosectură şi anatomie patologică, servicii de întreţinere şi mentenanţă, vestiare pentru personal, spaţii de administrare a materialelor, sterilizare etc., în timp ce la parter se vor localiza spaţii de primire, servicii de diagnostic şi terapeutice, farmacia, ambulatoriul integrat, unităţile de primiri urgenţe, birouri administrative şi spaţii dedicate instruirii cadrelor medicale. Serviciile de spitalizare de zi, blocul operator, secţiile critice şi terapia intensivă se vor situa la etajul 1. Secţiile de spitalizare continuă se vor amplasa la etajele superioare. Pe acoperişul clădirii va fi construit un heliport H-3, pentru a găzdui un elicopter, cu cerințele sale operaționale specifice.

Ce urmărește construcția și ce probleme rezolvă:

1. Crearea unei unități compacte de urgență, cu funcționalitate integrată (investigații, diagnostic și tratament) și asigurarea condițiilor de asistență medicală de urgență unitară și multidisciplinară, la standarde europene

Noua construcție va rezolva problema structurii pavilionare învechite a actualelor spitale din Sibiu. Spitalul Clinic Județean este în prezent format din 13 corpuri medicale și alte 24 de construcții nemedicale (administrative, depozite alimente, medicamente şi materiale sanitare, arhive, alte anexe tehnice), iar accesul între acestea nu se poate face fără ieșirea în afara clădirilor, multe dintre ele fiind construite în urmă cu 50-150 ani. De asemenea, Spitalul Clinic de Pediatrie își desfășoară activitatea în trei locații distincte, situate la adrese diferite în oraș. Avantajele de a avea toate aceste funcțiuni medicale și administrative în aceeași clădire, concepută la standarde
europene, vor fi următoarele:

  • Circuite sigure atât pentru personal, pentru pacienți cât și pentru materiale, care să evite contaminarea și să conducă la prevenirea infecțiilor, inclusiv în situații de pandemie. Noul spital prevede intrări separate pentru aripa destinată adulților, respectiv cea destinată pediatriei, dar și pentru Bolile Infecțioase Copii și Urgențe.
  • Eficientizarea actului medical prin scurtarea timpului necesar pentru obținerea unui diagnostic;
  • Abordarea multidisciplinară și colaborarea între specialități, necesară în multe cazuri, este facilitată.
  • Accesul pacienților va fi ușurat; aceștia nu vor mai trebui să se orienteze singuri între diverse clădiri și adrese. Noua construcție va avea intrări pe două laterale și peste 900 de locuri de parcare, iar planul urbanistic zonal prevede bandă prioritară pentru autobuze și biciclete. Amplasarea în apropierea autostrăzii asigură un acces ușor și pentru pacienții din afara Municipiului Sibiu. Este de asemenea prevăzut un heliport pentru urgențele transportate cu elicopterul.
  • Umanizarea spațiilor medicale: sunt proiectate spații verzi cu un total de 121.959 mp atât în exteriorul, cât și în interiorul unității spitalicești, iar proiectarea spațiilor se face în așa fel încât culorile, lumina și materialele folosite să promoveze o stare de bine şi de sănătate pentru pacienți, dar și o atmosferă plăcută pentru personalul medical.

Plan noul Spital Municipal

2. Optimizarea serviciilor medicale în ceea ce privește cazurile critice și acute

Aproximativ 50% din costurile investiției sunt prevăzute pentru dotări cu tehnologie medicală de ultimă generație, special proiectate pentru spațiile în care se va utiliza aparatura. Suprafața desfășurată a construcției, de 115.000 mp oferă spațiu generos atât pentru spațiile de recepție și așteptare, cât și pentru facilitățile medicale, inclusiv urgențe. Pentru ambulanțe sunt prevăzute 13 locuri de parcare.

În primă fază, în noul spital vor fi relocate 805 paturi de spitalizare continuă (620 adulți și 185 copii) și 90 de paturi pentru spitalizarea de zi. Este vorba de cele destinate cazurilor acute. Vor exista 108 paturi pentru îngrijiri critice în spital (UTI, USTAC, UTI pentru arși etc.). Partea de îngrijire pacienți cronici se va reloca într-o etapă ulterioară, clădirea prin forma ei fiind uşor de extins. Întretimp aceștia vor beneficia de condiții îmbunătățite prin dezaglomerarea spațiilor actuale.

3. Soluții de management eficient al consumurilor și al mentenanței clădirii

Noul spital va genera energie proprie prin 2000 mp de panouri solare pentru încălzirea directă a apei și 4000 mp panouri fotovoltaice care realizează conversia radiațiilor solare în energie electrică. Construcția va respecta normele de eficiență energetică și va dispune de instalații de iluminat cu consum redus de energie. Este prevăzută folosirea pentru suprafețele vitrate ale fațadei a unor parasolare reglabile cu control electric, amplasate în exteriorul clădirii.

Sistemul de ventilare este proiectat pentru a contribui la creșterea parametrilor de calitate a aerului în spațiile spitalicești ce favorizează vindecarea bolnavilor și împiedică existența agenților poluanți în încăperile închise. Pentru finisaj, se vor folosi materiale de o calitate crescută, care nu permit dezvoltarea infecțiilor intra spitalicești.

4. Sistem administrativ și medical complet digitalizat

Administrativ – sistem integrat pentru managementul spitalului, implicit programări on line pentru
pacienți;
Medical – toate datele pacienților vor fi centralizate și pacienții vor putea beneficia de asistență de
specialitate la distanță;
Utilizator- fiecare pacient poate primi un cod de utilizator, căuta informații și recomandări de
tratament, dietă etc.:
Cercetare și politici publice – crearea unei baze de date care să producă statistici județene pe baza
cărora se vor putea stabili politici locale de sănătate publică.

5. Îmbunătățirea funcțiunilor de formare pentru viitoarele cadre medicale

Clădirea prevede amfiteatre și laboratoare pentru formarea cadrelor medicale și continuarea colaborării cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu.

Costul total estimat al investiției se ridică la 2.041.046.986 LEI fără TVA, respectiv 2.428.845.913 LEI cu TVA (adică aproximativ 500 milioane Euro), din care: construcție și manopera 983.061.835 lei fără TVA, respectiv 1.169.843.583 lei cu TVA, iar restul pentru dotări. Este cea mai mare investiție publică de după 1989 din Județul Sibiu.

Obiectivul de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile.

Durata de execuție: 36 de luni.

Vezi documentul original aici.