Consiliul Județean Sibiu a obținut peste 37 milioane lei pentru modernizarea a 10,5 km din DJ 141 C, care face legătura cu județul Alba

Consiliul Județean Sibiu și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au semnat contractul de finanțare pentru Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” în vederea realizării obiectivului ”Reabilitare DJ 141 C – limită jud. Alba – Broșteni – Bogatu Român – int. DJ 107 B”.

Valoarea contractului se ridică la suma de 37.108.198,92  cu TVA.

Drumul județean care urmează să fie modernizat începând din această primăvară, are o lungime de 10,5 km, și pornește de la limita cu județul Alba, legându-l de satele sibiene Broșteni și Bogatu Român, ce aparțin de comuna Păuca, și se încheie în intersecția cu  DJ 107 B Păuca – Slimnic, drum care a fost recent modernizat de Consiliul Județean Sibiu.

Principalele categorii de lucrări care urmează să fie executate contau în:

 • Construirea unui pod nou, la km 13+780, care traversează râul Secaș în localitatea Broșteni, pod cu o lungime de 8 m
 • Reabilitarea mai multor podețe
 • Lucrări de consolidare drum pentru asigurarea siguranței în exploatarea drumului
 • Realizarea de rigole
 • Amenajarea de drumuri laterale și accese la proprietăți
 • Relocarea utilităților, în special în zona podului
 • Amenajarea de trotuare, acostamente, dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață
 • Elemente de semnalizare

Pentru operativitate și economie de timp, Consiliul Județean Sibiu a demarat în ultima parte a anului 2022 procedura de achiziție, cu clauză suspensivă, pentru contractarea lucrărilor de execuție, estimate la 35.532.164, 95 lei cu TVA. În prezent, licitația la care a participat o singură asociere de firme se află în etapa de evaluare financiară, contractul urmând a fi semnat cel târziu la începutul lunii martie 2023.

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

În perioada următoare, Consiliul Județean Sibiu urmează să semneze alte șase contracte pentru care are asigurată finanțarea prin același Program Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Este vorba despre:

 1. Modernizarea DJ 106 G, de la km 12+511 – km 31+604, int. DN 1 – Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos 9 (DC 72) – Ludoș – Gusu – int. DJ 107 B) și relocare în lungime de peste 18 km
 2. Construire pod nou pe DJ 104 E Șomartin – Arpașu de Jos, la km 4+739
 3. Construire pod nou pe DJ 104 E Șomartin – Arpașu de Jos, la km 3+420
 4. Reabilitare pod DJ 105 H Arpașu de Sus, km 5+382
 5. Construire pod pe DJ 104 F Săcădate- Nou Român, la km 24+400
 6. Construire pod pe DJ 105 G, km 20+500, Sadu, și relocare utilități

Bugetul județului Sibiu pe 2023: creștere pe secțiunea Dezvoltare

 • Valoarea bugetului votat de consilierii județeni este de 584,02 milioane lei
 • 84 % din bugetul de dezvoltare este asigurat din fonduri europene și guvernamentale

 Joi, 2 februarie 2023, Consiliul Județean Sibiu a aprobat bugetul local al județului Sibiu, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2023.

O creștere semnificativă se înregistrează la capitolul fonduri europene din care este finanțată dezvoltarea, anul acesta procentul reprezentat de fondurile externe fiind de 84%, comparativ cu 58% cât au fost anul trecut.

Trendul pe care ni-l asumăm este cel de a spori, de la an la an, sumele acordate dezvoltării și de a scădea, prin eficientizare, cele alocate funcționării. Spre exemplificare, în 2021 am avut aproape 39% din buget destinat dezvoltării, iar în acest an a depășit 50%. Este un principiu sănătos, bazat pe o bună gestionare a resurselor de care dispunem, cât și a celor pe care dorim să le accesăm prin finanțări europene sau naționale.

Veniturile totale estimate în anul 2023 sunt de 545,187 milioane lei, deficitul bugetar, în cuantum de 38,83 milioane lei, fiind acoperit din excedentul bugetar al anilor precedenți.

Consiliul Județean Sibiu se va focusa pe continuarea celor trei proiecte majore, ce vizează domeniile Sănătății, Transporturilor și Protecției Mediului:

 • Construire Spital Clinic Județean de Urgență (studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT) și consultanță)
 • Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu (SF, Consultanță, Asistență Tehnică, PUZ/PUD, alte studii)
 • Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (SF + PT)

Totodată, Consiliul Județean Sibiu asigură dezvoltarea infrastructurii județene, accesând diverse programe cu finanțare europeană și națională.

Prin PNRR, vor fi finanțate:

 • Utilizarea eficientă, durabilă și incluzivă a energiei în sediul Consiliului Județean Sibiu
 • Renovare energetică Pavilion Central din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu”
 • Renovare energetică a secției Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
 • Renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Tot prin PNRR, au fost depuse spre finanțare:

 • Consolidare seismică și renovare energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Dumbrăveni
 • Consolidare seismică și renovare energetică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
 • Renovare energetică a clădirii Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
 • Investiții în infrastructura existentă a Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu în vederea relocării ambulatoriului de specialitate copii
 • Investiții în secția de terapie intensivă pentru nou- născuții din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
 • Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Finanțări europene pentru Sănătate (Programul Operațional Regional):

 • Investiții în infrastructura existentă a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu în vederea relocării ambulatoriului de specialitate adulți
 • Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (3 pavilioane având o suprafață utilă desfășurată de 21.300,57 mp)

Finanțare guvernamentală pentru Sănătate:

 • Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – Secția Clinică de Neurologie: Reabilitare, modernizare, echipare

Finanțări europene pentru infrastructura de transport:

 • Modernizarea DJ 106 B Ocna – Loamneș – Șoroștin – Țapu
 • Proiectare pentru Modernizarea DJ 106 A – Sibiu – Păltiniș – Șanta – DJ 106 N – Cabana Gâtul Berbecului -DJ 106 P – DJ 105 G – Râu Sadului – Tălmaciu – Avrig – DN 1 (Bradu) – DJ 104 F –Săcădate – Glâmboaca – Colun – Nou Român –int. DJ 105
 • Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig – infrastructură rutieră și pistă biciclete
 • Amenajare pistă de biciclete Sibiu – Rășinari, relocare utilități
 • Construire pistă de biciclete Sibiu – Cisnădioara, relocare utilități (SF)
 • Construire pistă de biciclete Sibiu – Ocna Sibiului, relocare utilități (SF)
 • Construire pistă de biciclete Sibiu – Poplaca – Orlat – Cristian, relocare utilități (SF)

Prin Programul „Anghel Saligny”, vor fi finanțate:

 • PT + execuție construire pod nou pe DJ 104 E Somartin – Arpasu de Jos la km 4+739
 • PT + execuție reabilitare pod DJ 105 H Arpașu de Sus km 5+382
 • PT + execuție construire pod pe DJ 104 F Săcădate – Nou Român la km 24+400
 • PT + execuție Construire pod nou pe DJ 104 E Somartin – Arpasu de Jos la km 3+420
 • Construire pod pe drumul județean DJ 105 G, km 20+500, Sadu, și relocare utilități
 • DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu

Fonduri europene pentru investiții în domeniul Social și învățământ special:

 • Realizare Căsuțe de Tip Familial (CTF) și Centre de zi
 • Orlat – 2 CTF și 1 Centru de Zi
 • Turnu Roșu – 2 CTF și 1 Centru de zi
 • Prichindelul – 2 CTF și 1 Centru de zi
 • Orlat – 1 CTF
 • Gulliver – 2 CTF
 • Reabilitarea termică, eficientizarea şi optimizarea energetică a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni.
 • Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș
 • Reabilitarea, Modernizarea și Extinderea Școlii nr. 22 în vederea relocării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Sibiu

Învestiții în domeniul Cultural & Turism:

 • Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului
 • Dezvoltare turistică în stațiunea balneo-climaterică Bazna
 • Restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii Azilului din Sibiu (Actualizare DALI + PT)
 • Restaurarea și defuncționalizarea sediului istoric al Bibliotecii Județene ASTRA pentru creșterea accesibilității publicului (Actualizare DALI)
 • Recuperarea identității culturale a monumentului istoric Castelul Turnu Roșu din Boița – Poarta de sud a Transilvaniei

 

Cele trei mari priorități ale Consiliului Județean Sibiu sunt și cele mai necesare și dorite investiții de către sibieni: Noul Spital Județean – aflat în faza de desemnare a constructorului, Varianta Ocolitoare Sibiu Sus – pentru care se realizează Studiul de fezabilitate, și, nu în ultimul rând, dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Sibiu, pentru care, zilele următoare, vom depune cererea de finanțare. Acestora li se adaugă și alte investiții ce au ca scop principal creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Sibiu, cât și eficientizarea activității în instituțiile pe care le coordonăm.

 

Structura bugetului pe domenii prioritare:

 • DRUMURILE JUDEȚENE (care însumează 964,37 km) – 145,25 milioane lei:

-pentru Dezvoltare: 121,45 milioane lei

-pentru Funcționare: 23,80 milioane lei

 • SĂNĂTATEA pentru care s-au alocat 95,78 milioane lei:

pentru Dezvoltare: 93,80 milioane lei

pentru Funcționare: 1,98 milioane lei

 • ASIGURĂRILE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ – 161,11 milioane lei:

pentru Dezvoltare: 39 milioane lei

pentru Funcționare: 122,11 milioane lei

 • CULTURA, SPORTUL și acțiunile destinate TINERETULUI78,43 milioane lei:

-pentru Dezvoltare: 7,59 milioane lei

-pentru Funcționare: 70,84 milioane lei

 • AEROPORTUL (pentru transferuri, deschideri de noi rute și rata de capital)13,87 milioane lei:

pentru Dezvoltare: 2,37 milioane lei

pentru Funcționare: 11,50 milioane lei

 

PROGRAMUL de INVESTIȚII publice al Consiliului Județean Sibiu, pentru anul în curs și pentru următorii 3 ani, poate fi consultat pe site-ul instituției:

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/ordine-de-zi-a-sedintei-extraordinare-a-consiliului-judetean-sibiu-din-data-de-2-februarie-2023-ora-1500/, anexele 5, 5.1 și 5.2:

 

Consiliul Județean Sibiu premiază cei mai buni sportivi și antrenori din anul 2022

 • Propunerile se trimit între 1 februarie – 8 februarie 2023
 • Valoarea totală a premiilor: 100.000 lei
 • Premierea va avea loc în luna martie în cadrul Galei Sportului Sibian 2023 

Și în acest an, Consiliul Județean Sibiu continuă demersul început în anul 2018 privind susținerea sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional în anul anterior, prin premierea lor în cadrul unei gale dedicate, care va fi organizată în cursul lunii martie 2023.

În perioada 1 februarie – 8 februarie 2023, ora 16, cluburile sportive din județul Sibiu interesate sunt aștepte să trimită propuneri, completând un formular de înscriere care se depune online, la adresa de email: [email protected]. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul instituției, rubrica Acțiunile noastre/Sportive/Gala sportului sibian 2023: https://www.cjsibiu.ro/sportive/gala-sportului-sibian-2023/, unde se regăsește și Regulamentul de acordare a premiilor.

Valoarea totală a premiilor se ridică la suma de 100.000 lei asigurată din bugetul local al județului Sibiu.

Categoriile pentru care vor fi decernate premii sunt:

 • Cel mai bun sportiv al județului Sibiu în anul competițional 2022, pentru care vor fi acordate 3 premii și 7 mențiuni, defalcate astfel: sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC
 • Cel mai bun antrenor al județului Sibiu în anul competițional 2022, categorie prevăzută, la fel, cu 3 premii și 7 mențiuni, diferențiate pentru sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC
 • Tinere speranțe, la sport OLIMPIC
 • Merit pentru întreaga activitate
 • Ambasador al sportului
 • Jocuri sportive seniori
 • Jocuri sportive juniori
 • Premiul special pentru asociațiile pe ramură de sport cu cea mai semnificativă activitate

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială, telefon: 0269/217733 interior 135.

CON-A Operations și Özaltin (Turcia) sunt ofertanții pentru construirea și echiparea medicală a Noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu

În data de 27 ianuarie a.c., la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor pentru construirea și echiparea medicală a Noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu, două asocieri de firme au depus documentațiile prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

De la publicarea anunțului de licitație și până în momentul depunerii de oferte, 50 de companii din România, Italia și Turcia au solicitat detalii suplimentare privind documentația încărcată în SEAP, o parte dintre acestea regăsindu-se în rândul celor două asocieri formate.

 • CON-A Operations este liderul primei asocieri la care au aderat alte 62 de firme în calitate de ofertanți sau subcontractori. Între acestea se află și firmele sibiene CON-A, CON-A Productions, CON-A Mep, Condesign, Gama IT, Sobis și Electro-Con Impex.

În portofoliul Grupului CON-A, se află obiective de referință din domeniul medical (Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon” Mioveni, extinderea Spitalului Județean Alba-Iulia, Centrul Medical Ares Cluj-Napoca, Centrul de cercetare și producție soluții perfuzabile B. Braun din Sânandrei, Timiș) infrastructurii sportive (stadioanele din Sibiu, Craiova și Târgu Jiu, Cluj Arena și Sala Polivalentă din Cluj), business (Centrul de Afaceri Sibiu), turism (Hotel Ramada Sibiu), transport (terminalul Aeroportului Internațional Sibiu), industrie (fabrici de componente în Sebeș, Jucu și Blaj) și comerț  (Centrul Comercial Coral Constanța).

 • Özaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi AS din Turcia este liderul celei de-a doua asocieri din care fac parte alte 33 de companii care au calitatea de ofertanți sau de subontractori. 32 dintre acestea sunt din România și una din Turcia.

Özaltin are o activitate intensă în construcția de clădiri publice, autostrăzi, baraje, în exploatări miniere, deținând în același timp un lanț hotelier în regiunea Antalya.

Între cele mai mari construcții realizate de Özaltin, se numără Centrul Medical din Isparta, Turcia, cu o suprafață de 40.000 de metri pătrați și 1.000 de paturi, precum și un complex  de aproape 30.000 de metri pătrați, cu 202 apartamente rezidențiale și 2.500 de metri pătrați de birouri, edificat în Minsk.

Analiza ofertelor depuse de liderii celor două asocieri se va face într-un interval ce nu va depăși 90 de zile, comisia de licitație fiind alcătuită din specialiști ai Consiliului Județean Sibiu și din reprezentanți ai firmei care a realizat proiectul tehnic și ai celei de  consultanță. Demn de precizat este faptul că în comisie va fi și un reprezentant al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Suntem singura administrație județeană din România care are un proiect de spital nou în faza de analiză a ofertelor de construire și echipare medicală. După stabilirea câștigătorului, contractul va fi semnat cu clauză suspensivă, urmând ca lucrările să înceapă imediat după ce avem asigurată sursa de finanțare. Aceeași strategie am avut-o și în cazul actualei extinderi a Aeroportului Internațional Sibiu, care ne-a permis să fim cu un pas înainte, să accesăm toți banii disponibili pe acest segment și să demarăm rapid lucrările.

Bugetul estimat Contractul de construire și echipare medicală a Noului Spital Județean Sibiu este 449,15 milioane de Euro + TVA, pentru care Consiliul Județean Sibiu va solicita finanțare europeană prin Programul Operațional Sănătate, cât și accesarea unui împrumut guvernamental de la Banca Europeană pentru Investiții.

Investiția vizează amenajarea unui spital cu 4 corpuri de clădire, fiecare având 5 etaje, însumând 805 paturi destinate spitalizării continue pentru adulți și copii și 90 de paturi spitalizării de zi. Proiectul este complex din punct de vedere al tehnologiilor medicale utilizate, are eficiență energetică ridicată și o infrastructură funcțională digitalizată.

Suprafața desfășurată a construcției este de 120.570 metri pătrați, termenul de execuție, predare și recepție fiind de 35 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Consiliul Județean Sibiu a atras peste 84 de milioane lei prin PNRR pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a trei clădiri, unele cu o vechime de peste 100 de ani

Luni, 16 ianuarie 2023, am semnat trei contracte de finanțare din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea cumulată a celor trei contracte depășește 84,7 milioane lei.

Investițiile care urmează să fie implementate vizează consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice pentru trei clădiri aflate în patrimoniul Consiliului Județean Sibiu: Pavilionul Central al Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, clădirea administrativă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și sediul CJ Sibiu – clădirea dinspre strada General Magheru.

Prin eficientizare energetică, fiecare dintre cele trei clădiri își va reducere consumul de energie primară (gaz metan și electricitate) acest lucru făcându-se prin termoizolarea pereților, a șarpantei, înlocuirea tâmplăriei cât și a instalațiilor și corpurilor de iluminat. De asemenea, clădirile vor fi prevăzute cu instalații de producere a energiei verzi, și pompe de căldură. Toate aceste măsuri vor duce la scădere cheltuielilor de funcționare întrucât cantitățile de gaz metan și energie electrică din surse tradiționale se va reduce cu până la 60%.

Cei mai mulți bani obținuți sunt destinați Pavilionului Central al Spitalului de Psihiatrie, clădire ce datează din anul 1863, valoarea contractului fiind de 70,6 milioane lei. Suprafața desfășurată care urmează să fie renovată este de 12.822,5 mp. În cadrul acestui proiect, în curtea spitalului vor fi instalate și două stații de încărcare a vehiculelor electrice.

Pentru operativitate, Consiliul Județean Sibiu a demarat achiziția serviciilor de realizare a DALI, cu clauză suspensivă, fiind în desfășurare etapa de atribuire a contractului. Termenul de realizare a documentației tehnice este de patru luni, urmând ca apoi să fie contractate proiectarea și execuția lucrărilor, cu o durată de realizare estimată la 24 de luni.

 Și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu va beneficia de o renovare energetică a clădirii administrative, construită în anul 1950, având o suprafață desfășurată de 1.534,30 mp. Valoarea investiției este de 4,1 milioane lei. Pe lângă lucrările de reabilitare, proiectul prevede instalarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu două puncte de încărcare. Pentru acest obiectiv, execuția lucrărilor este estimată la doi ani.

Nu în cele din urmă, și sediul Consiliului Județean Sibiu, clădire ce datează din primul deceniu al secolului al XX-lea, va fi supus unui proces de modernizare, pentru utilizarea eficientă, durabilă și incluzivă a energiei în vederea diminuării cheltuielilor cu utilitățile, precum și consolidarea seismică a clădirii. Va fi instalată o stație de încărcare a vehiculelor electrice, cu două puncte de încărcare. Valoarea alocată pentru acest obiectiv de investiții este de 10,08 milioane lei. În acest caz, suprafața desfășurată este de 1.832 mp.

Pentru acest obiectiv, Consiliul Județean Sibiu a achiziționat serviciile de elaborare a DALI, cu termen de predare la sfârșitul lunii ianuarie 2023. În cazul sediului CJ, durata lucrărilor de execuție a fost stabilită la 12 luni.

 Pentru toate cele trei proiecte, termenul-limită de finalizare a lucrărilor este 30 iunie 2026.

Avem trei noi proiecte prin care dorim să ne asigurăm că tot atâtea clădiri din patrimoniul nostru devin sigure din punct de vedere al rezistenței seismice, cât și prietenoase cu mediul înconjurător. Aceeași abordare o vom avea în legătură cu toate clădirile pe care le administrăm, căci doar așa acestea vor deveni cu adevărat sustenabile.

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” din Sibiu își va reduce la o treime consumul de gaz metan și energie electrică destinat preparării apei calde și încălzirii

Printr-o investiție de 7,53 de milioane de lei, Consiliul Județean Sibiu va eficientiza punctul termic ce deservește pavilioanele Spitalului Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” din Sibiu. Scopul lucrărilor este de a reduce consumul de energie primară cu peste 65% și de a asigura alimentarea cu apă caldă menajeră și agent termic pentru toate clădirile celui mai vechi spital de psihiatrie din România, edificat la 1863.

Actualul punct termic a fost construit în urmă cu mai bine de 60 de ani și dispune de instalații cu consum ridicat de gaz metan și energie electrică, fiind în același timp subdimensionat în raport necesarul actual de apă caldă și căldură. Clădirea necesită lucrări de consolidare antiseismică, de modernizare, cât și de înlocuire a acoperișului.

Prin investiția promovată de Consiliul Județean Sibiu se dorește reabilitarea clădirii, înlocuirea centralei termice, a tuturor echipamentelor conexe, cât și instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere. Astfel, prin utilizarea de tehnologie „verde”, prietenoasă cu mediul înconjurător, dar și a unor echipamente moderne, cu randament crescut în exploatare, se va obține o reducere a consumului de energie din rețelele publice, până la aproape o treime din cel existent la acest moment.

Clădirea în care funcționează centrala termică va fi consolidată, izolată termic, acoperișul și tâmplăria vor fi înlocuite, iar iluminatul va fi asigurat prin corpuri economice, de tip led.

Pentru realizarea acestor lucrări, Consiliul Județean Sibiu a obținut de la Agenția Fondului de Mediu suma de 7,34 milioane lei, la care a adăugat o contribuție  proprie de aproximativ 200.000 lei.

Prin toate investițiile realizate asupra imobilelor din patrimoniu, urmărim scăderea consumului de energie primară cât și utilizarea de energie verde. Cred că orice administrație publică responsabilă trebuie să își asume proiecte prietenoase cu mediul înconjurător și să găsească soluții pentru scăderea cheltuielilor cu energia.

Consiliul Județean Sibiu probează platforma informatică destinată depunerii proiectelor pe agendele județului

 • Beneficiarii sunt invitați să o testeze în perioada 9 – 16.01.2023, prin crearea unui cont și completarea de date

 Consiliul Județean Sibiu anunță publicul interesat că în perioada 9 – 16 ianuarie 2023 se află în probe platforma informatică creată special în vederea simplificării procedurilor de accesare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele derulate prin intermediul Agendelor Județului.

În acest sens, CJ Sibiu lansează invitația tuturor potențialilor beneficiari, organizatorilor de evenimente culturale, sportive, educative și pentru tineret să testeze această platformă, prin crearea unui cont pe agende.cjsibiu.ro, completarea de date și încărcarea de documente, care vor fi șterse la finalul perioadei de probe, rămânând valabile doar conturile create.

În intervalul de timp menționat, toate disfuncționalitățile întâmpinate, precum și propunerile de îmbunătățire a platformei pot fi comunicate în scris la adresa de email [email protected], până luni, 16 ianuarie 2023, inclusiv.

Reamintim că, începând cu anul 2023, Consiliul Județean Sibiu va realiza selecția publică de proiecte pentru care acordă finanțare doar prin intermediul platformei agende.cjsibiu.ro, din dorința de a eficientiza și simplifica depunerea tuturor documentelor solicitate, precum și pentru a reduce la minimum consumul de hârtie, acesta fiind încă un pas pentru protecția mediului înconjurător.

Interes major pentru construirea și echiparea medicală a Noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu

Licitația pentru construirea și echiparea medicală a Noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu a generat un amplu interes în rândul companiilor de profil, multe dintre acestea solicitând informații cu privire la documentația de atribuire.

Toate solicitările venite din partea potențialilor ofertanți sunt analizate, iar răspunsurile întocmite sunt comunicate, în prealabil, experților Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Ulterior obținerii avizului pe clarificări, documentele sunt încărcate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), alături de întreaga documentație vizând investiția, astfel încât toate companiile interesate să aibă acces în mod egal la acestea.

Procesul de informare presupune timp suplimentar pentru formularea răspunsurilor de către Consiliul Județean, avizarea acestora de către specialiștii ANAP, cât și acordarea unui termen de 12 zile de la publicarea răspunsurilor în SEAP, interval în care firmele își pot redimensiona ofertele. Toate acestea conduc la fixarea de noi termene privind depunerea ofertelor, aspect reglementat de legislația privind achizițiile publice.

Numărul mare de solicitări de informații ne confirmă faptul că există un interes major pentru această investiție de o importanță capitală în sistemul medical din județul Sibiu. Dorim să oferim companiilor informațiile de care au nevoie cât și timpul necesar întocmirii documentelor de licitație. Este în interesul tuturor ca și această etapă, a licitației, să fie parcursă în mod transparent, cu respectarea cadrului legal.

Cel mai mare proiect post-decembrist din județul Sibiu, care va avea un impact major în creșterea calității actului medical, se află în faza licitației pentru desemnarea constructorului, noul termen de depunere a ofertelor fiind fixat pentru 27 ianuarie 2023, companiile având astfel la dispoziție timp suplimentar pentru a-și fundamenta cât mai bine ofertele tehnice și financiare.

După expirarea termenului-limită de depunere, ofertele vor fi analizate într-un interval maxim de 90 de zile lucrătoare.

Consiliul Județean Sibiu a fost premiat la Gala finaliștilor Romanian Healthcare Awards pentru platforma „Portal Medical”

Cea mai importantă competiție dedicată sectorului medical din România, în care sunt recunoscute meritele medicilor,echipelor din spitale, cât și al instituțiilor implicate în promovarea și susținerea sistemului medical, și-a ales câștigătorii.

Romanian Healthcare Awards a acordat Consiliului Județean Sibiu ”Diploma de Excelență” la categoria Calitatea Serviciilor Medicale și Siguranța Pacientului, ca recunoaștere pentru realizarea Platformei „Portal Medical”, unica de acest gen din România.

Evenimentul a fost organizat, pe 16 decembrie ac, la JW Marriott Grand Hotel București, fiind invitați să participe medici, organizații și instituții calificate în faza finală a galei.

Juriul competiției a fost format din 27 de medici, profesori universitari și reprezentanți ai asociaților cu profil medical din Belgia, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Bulgaria, Norvegia, Republica Moldova și România.

Categoriile jurizate au fost:

 • Medicul Anului
 • Echipa Medicală a Anului
 • Spitalul Anului
 • Proiectul de Cercetare al Anului
 • Inovația Medicală a Anului
 • Campania Medicală a Anului
 • Calitatea Serviciilor Medicale și Siguranța Pacientului

Timp de 3 luni de zile, juriul internațional a analizat candidații fiecărei categorii, stabilind o listă a finaliștilor, Consiliul Județean Sibiu fiind singura administrație publică locală din România prezentă pe scenă.

„Portal Medical” oferă locuitorilor județului Sibiu acces la propriile date medicale. De asemenea, platforma poate fi utilizată și de medici, care au la dispoziție întreg dosarul medical al pacientului, fapt ce ușurează diagnosticarea și prescrierea de tratamente.

În acest moment, Portal Medical stochează în deplină siguranță datele medicale a peste 5.000 de pacienți iar 85 de medici le utilizează în interesul pacienților înscriși în platformă.

Prin colaborările pe care Consiliul Județean Sibiu le-a inițiat, Portalul Medical preia, cu acordul pacienților, date medicale oferite de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” Sibiu, Spitalul Municipal Mediaș, Spitalul Orășenesc Cisnădie, Spitalul Orășenesc Agnita, Spitalul de Pediatrie Sibiu, Clinica „Polisano”, Clinica „Misan Med” și Clinica „Diamed”.

Premiul obținut confirmă că avem în „Portal Medical” un instrument sigur din punct de vedere al stocării și gestionării datelor medicale, cât și extrem de util pacienților și medicilor. Digitalizarea datelor medicale este un deziderat al Uniunii Europeane care dorește realizarea unui spațiu comun al datelor medicale, utilizabil în condiții stricte de securitate de către pacienți și medici. Sutem, așadar, într-un trend european, iar eforturile noastre, ale celor din Consiliul Județean Sibiu, începute în acest domeniu încă din 2020, au fost încă o dată răsplătite.

Pentru a accesa platforma, utilizatorii au nevoie doar de un cont realizabil în câțiva pași la adresa https://portalmedical.cjsibiu.ro/ Pentru mai multe detalii cu privire la utilizarea platformei, cei interesați pot urmări video ul de la acest link – https://www.youtube.com/watch?v=A2BjIjXf3hU

Gală pentru merituoși: Consiliul Județean Sibiu a premiat elevii și profesorii cu rezultate excepționale în anul 2022

Filarmonica de Stat Sibiu a găzduit vineri, 16 decembrie 2022, un eveniment special, organizat de Consiliul Județean Sibiu pentru premierea elevilor și profesorilor din județul Sibiu care au obținut rezultate remarcabile la concursuri, olimpiade, competiții școlare desfășurate la nivel național și internațional în anul 2022. Premierea a avut loc în cadrul Galei performanței în învățământul preuniversitar 2022, desfășurată în acest an la Sala Thalia, care s-a dovedit arhiplină, întrucât elevii premiați au venit însoțiți de părinți și bunici, iar unii de frații mai mici, cu toții dorind să ia parte la acest moment de bucurie, încărcat de emoția de a urca pe scenă și de a fi recompensați de oficialitățile județene pentru munca lor.

La eveniment au participat conducerea Consiliului Județean Sibiu, reprezentată de președinta Daniela Cîmpean și de vicepreședintele Marcel Luca; administratorul public al județului, Adrian Bibu; membrii Comisiei de cultură, învățământ, culte, tineret și sport a CJ Sibiu: Otilia Man, Christine Manta-Klemens, Valeria Isaicu, Anca Mălaiu; prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu; inspectorul școlar general al IȘJ Sibiu, Emilian Marius Novac, secondat de inspectorul Daniela Muntean; directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Nicoleta David.

Au fost acordate 269 de premii, dintre care 161 pentru elevi și 108 pentru profesori, valoarea totală a acestora ridicându-se la 126.000 lei, sumă asigurată din bugetul Consiliului Județean Sibiu. Categoriile de premii au fost împărțite pe cinci secțiuni: olimpiade naționale, activități educative naționale, lotul național, concursuri internaționale și concursuri sportive.

Este un moment extrem de important pentru întreg județul Sibiu și, de ce nu, și pentru România, întrucât sunt convinsă că unii dintre voi veți avea un renume și la nivel național și vom mai auzi de voi și mai încolo. Sunt bucuroasă și emoționată pentru că mi se pare că niciodată această sală nu a avut o vibrație atât de frumoasă și atât de curată ca acum când s-a reunit tot ceea ce are mai bun învățământul preuniversitar din județul Sibiu.
Voi, dragi tineri, dragi profesori care i-ați îndrumat, voi, dragi părinți și prieteni ai acestor eroi, meritați felicitările noastre pentru că, în vremuri ca acestea, în care tentațiile sunt nenumărate, ați ales, spre deosebire de alții, să vă aplecați asupra a ceea ce aveți la scoală, ați ales să luați în serios munca pe care o aveți de făcut în această etapă de vârstă, ați ales să renunțați la alte plăceri și activități și să vă dedicați învățăturii, obținând astfel aceste rezultate. Vă încurajez să continuați în felul acesta, să fiți mândria părinților și a profesorilor voștri, mândria noastră. Voi ați înțeles că, dacă ai carte, ai parte, și dacă voi aveți carte, și noi avem parte de pe urma voastră, avem liniștea sufletească a faptului că viitorul pentru județul Sibiu sună bine.
Dragi profesori, vă felicit din suflet, pentru că știu ce înseamnă munca dumneavoastră, ca fost cadru didactic, în vremuri mai liniștite, când abordarea față de școală era cu totul alta, abordarea unor părinți față de profesori era alta. Și atunci a fost greu, dar acum provocarea pentru dumneavoastră este și mai mare. Vă mulțumim pentru tot ce faceți, vă îndemnăm să credeți în continuare în puterea copiilor pe care îi pregătiți de a obține rezultate bune și foarte bune.
Părinților, le adresez un gând bun. Ca mamă, știu emoțiile pe care le simțiți, de fiecare dată când copiii sunt într-un examen sau într-un concurs. Vă mulțumim că ați făcut un parteneriat cu copiii dumneavoastră și cu școala, iar această colaborare a condus la rezultatele pentru care astăzi Consiliul Județean Sibiu oferă un mic semn de recunoaștere și de apreciere.

Cei mai mulți elevi premiați provin de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu (22), Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (19), Școala Națională de Gaz Mediaș (16), Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (8), Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” (6) și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (6). De asemenea, au primit premii și elevi înscriși la Clubul Sportiv Școlar Sibiu (22) și Palatul Copiilor Sibiu (19). Totodată, printre premiați s-au numărat și elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, unde învață copii hipoacuzici, cât și ai altor instituții de învățământ din Sibiu, Mediaș, Șelimbăr, Cristian și Gura Râului.

Consiliul Județean Sibiu a organizat pentru prima data Gala performanței în învățământul preuniversitar din județul Sibiu în anul 2019, când au avut loc două ediții (una în luna iunie și o alta în luna decembrie).

 

Premieră națională la Centrul de Cercetare Științifică în Neuroștiințe al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” din Sibiu

Cercetarea în domeniul neuroștiințelor a devenit posibilă la Sibiu prin amenajarea, dotarea și punerea în funcțiune a trei laboratoare de specialitate în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda”. Printr-o investiție ce depășește 1,2 milioane de lei a fost înființată o nouă structură, denumită Centrul de Cercetare Științifică în Neuroștiințe, în care, alături de cele 3 laboratoare, mai funcționeză un cabinet de evaluare a pacienților și o sală de studiu și pregătire profesională a personalului medical.

Laboratoarele sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, cum este cazul sistemului de stimulare electromagnetică, singurul aparat de acest tip din România. Un alt echipament ce utilizează tehnologie de vârf este stimulatorul de electroterapie convulsivă, al doilea din țară după cel existent la Spilatul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București.

Lista noilor echipamente este completată de un encefalograf cât și de un sistem creier-calculator utilizat în tehnica neurofeedback-ului. Practic, activitatea creierului este reglată prin intermediul unor stimuli, rezultatul fiind vizibil în timp real pe un monitor amplasat în fața pacientului.

Avantajul noilor tehnologii este că reduce substanțial medicamentația clasică, fiind promovate tratamente alternative, non-invazive, cu efecte secundare reduse. Între afecțiunile ce pot fi tratare se numără depresia, anxietatea, ADHD, stresul sau autismul, atât la persoanele adulte cât și la copii.

Pasul pe care colectivul Spitalului Cinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” l-a făcut în direcția cercetării este urmarea firească a activității deosebite din ultimii ani a acestei instituții. Se încearcă noi terapii, moderne, ce presupun personal calificat, dar și echipamente de ultimă generație. Mă bucură faptul că Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sprijină activitatea de cercetare, rezultatele colabărării aducând plus valoare actului medical cât și beneficii directe pacienților, prin stabilirea unui diagnostic precis și tratament optim.

Evenimentul de lansare a Centrului de Cercetare Științifică în Neuroștiințe a avut loc pe 9 decembrie ac, în prezența doamnei Daniela Cîmpean –  președinta CJ Sibiu, a domnilor Sorin Radu – rectorul Universității ”Lucian Blaga” Sibiu,  Lucian Paziuc -președintele Asociației Spitalelor Pubice de Psihiatrie, Florin Neag – managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu precum și numeroși reprezentanți ai altor spitale de psihiatrie din țară.

Pentru susținerea activității unității spitalicești, Consiliul Județean Sibiu derulează în prezent o amplă lucrare de relocare și extindere a Ambulatoriului pentru Adulți, a cărei valoare este de aproximativ 10,7 milioane de lei, fondurile fiind asigurate din Programul Operațional Regional  2014-2022, cât și din bugetul propriu.

De asemenea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  vor fi eficientizate energetic Ambulatoriul pentru Copii și Pavilionul Central, valoarea estimată a lucrărilor fiind de 6,6 milioane de lei.

 

Județul Sibiu premiat în Parlamentul României: locul trei pe țară în procesul dezinstituționalizării beneficiarilor din centrele rezidențiale

La invitația Consiliului de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în parteneriat cu Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC Sibiu)  a participat luni, 05 decembrie, la evenimentul ”Dreptul de a fi dezinstituționalizat”.

Găzduit de Palatul Parlamentului, evenimentul a avut ca scop recunoașterea meritelor celor mai performante Direcții de Asistență Socială și Protecția Copilului, făcute în ultimii 3 ani, în procesul de reintegrare în societate al beneficiarilor din centrele rezidențiale. În urma vizitelor inspectorilor Consiliului de Monitorizare în centrele rezidențiale din Județul Sibiu s-a observat că sunt încurajate și cultivate relațiile dintre beneficiar și familii, prieteni sau comunitatea din care fac parte. Astfel, Județul Sibiu ocupă, alături de Vrancea, locul trei la nivel național, după Neamț, care s-a clasat pe primul loc, respectiv Bihor și Suceava, care s-au clasat pe locul II. Cel mai mare număr de persoane care, în ultimii 3 ani, au pășit spre o viață independentă, a fost înregistrat în Neamț – 69, urmat de Bihor – 42, Suceava – 41 și Sibiu cu un număr de 30 persoane dezinstituționalizate.

Aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, DGASPC asigură protecție, asistență și sprijin pentru copiii, adulții și familii aflate în situații de risc.

Libertatea de a desfășura activități pe cont propriu și de a-ți putea controla toate aspectele vieții sunt esențiale pentru o dezvoltare mentală sănătoasă, iar Convenția ONU este un pilon relevant și eficient pentru protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Mă bucură enorm faptul că Județul Sibiu face progrese în acest sens și oferă noi oportunități persoanelor instituționalizate pentru a păși în viață și a-și clădi un cămin.

”Am dovedit o deschidere tot mai mare în ultima perioadă în raport cu noile modalități de sprijinire a persoanelor din centrele rezidențiale și s-a adaptat constant situațiilor  apărute. Facem toate demersurile care ne stau în puteri pentru a oferi fiecărui beneficiar cât mai multe șanse de împlinire personală, indiferent de gradul de handicap” a declarat Claudiu Stupar, directorul interimar al DGASPC Sibiu.