Interes crescut pentru modernizarea celor 35 de km din drumul județean 106 B, de la A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu: 8 asocieri de firme din țară și străinătate și-au depus ofertele!

 Valoarea estimată a contractului: 107.574.917,68 lei fără TVA

Modernizarea drumului județean 106 B, de la autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu, în lungime de aproximativ 35 km, este unul dintre cele trei proiecte de infrastructură rutieră pentru care CJ Sibiu a atras finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, alături de DJ 106 Agnita – Sighișoara și DJ 141 Mediaș – Bârghiș.
 Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 februarie 2018
 Valoarea totală a proiectului este de 121.135.517,17 lei, inclusiv TVA
 În luna octombrie 2019, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției la faza Proiect Tehnic. Astfel, valoarea totală a investiției fără TVA a fost de 108.901.708,97 lei din care C*M de 98.287.125,76 lei
 Termenul pentru execuția lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere
1. Prima licitație pentru lucrările de execuție a fost lansată în data de 03.01.2020.
A fost depusă o singură ofertă, care a fost declarata neconformă, pentru că nu au fost îndeplinite toate cerințele din caietul de sarcini.
2. A doua licitație a fost reluată în data de 24.05.2020

Au fost doi ofertanți, însă ofertele au fost neconforme:
– unul dintre ofertanți nu a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini, depunând o
ofertă alternativă, cu alte tipuri de lucrări şi cantități
– celălalt ofertant a fost respins în etapa financiară, date fiind abaterile financiare ce
depășeau 1% din valoarea ofertată
După derularea și anularea celor 2 proceduri de licitație, dat fiind dezinteresul participanților (unul, respectiv doi ofertanți) pentru o lucrare de o asemenea valoare mare dar şi clarificările operatorilor economici din perioada licitațiilor, CJ Sibiu a concluzionat că valoarea estimată a investiţiei este subevaluată, fapt confirmat şi de proiectant care, faţă de momentul întocmirii documentaţiei tehnice, a considerat oportun şi necesar optimizarea
proiectului, în sensul actualizării valorii proiectului cu preţurile actuale.

Astfel, prin adresa nr.11095/08.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu cu nr.14487/09.09.2020, operatorul economic Asocierea SC Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingenieria a adus la cunoștință faptul că în situația economică națională au intervenit o serie de schimbări relevante pentru proiect, care au condus la necesitatea actualizării preţurilor unitare la o parte din articole. Conform adresei menționate, schimbările care au condus la necesitatea revizuirii listelor de cantități estimate de lucrări și actualizării prețurilor unitare la articole sunt legate de creșterea prețurilor unor materii prime, materiale de construcții și combustibil ce intervin în prețul unor articole de referință din proiect.

În consecință, noua valoare a investiției a fost aprobata prin HCJ nr. 254/36.11.2020 și este de 117.984.506,69 lei fără TVA din care C*M de 107.574.917,68 lei.
3. A treia licitație a fost lansată în data de 31.12.2020
– Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.02.2021
– Valoarea estimată a contractului: 107.574.917,68 lei fără TVA
– Au fost depuse 8 oferte din partea unor asocieri de operatori economici din țară și străinătate, acestea însumând 48 de firme/subcontractanți
Comisia de evaluare a ofertelor estimează că finalizarea procedurii de atribuire va avea loc în cursul lunii mai 2021.

O nouă investiție finalizată de Consiliul Județean Sibiu: reabilitarea și modernizarea DJ 107 B Păuca – Slimnic

 În lungime de 33 km, drumul leagă Valea Târnavelor de Țara Secașelor și de județul Alba
 A fost cel mai mare șantier din județul Sibiu!
 Valoarea lucrărilor de execuție: 106.232.028,73 lei cu TVA

Luni, 22 februarie 2021, Consiliul Județean Sibiu a semnat împreună cu reprezentanții constructorului STRABAG SRL procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de execuție pentru Obiectiv de investiții: ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 107 B Păuca – Alămor – Mândra – Slimnic”.

Suntem foarte mulțumiți de cum au decurs lucrările și apreciem profesionalismul constructorului: portofoliul de proiecte mari în domeniul infrastructurii de drum și-a spus cuvântul. Pe parcursul execuției lucrărilor am făcut mai multe vizite inopinate și am fost plăcut surprinsă de organizarea și ritmul de lucru de pe șantier. Suntem
convinși că prin această investiție a Consiliului Județean Sibiu, localitățile tranzitate de drumul județean 107 B au create premisele unei dezvoltări economice.

Lungimea drumului modernizat este de peste 33 km, iar valoarea lucrărilor de execuție se ridică la 106.232.028,73 lei cu TVA, din care 88.913.948,89 lei au fost asigurați din fonduri guvernamentale atrase de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar restul a fost acoperit cu sume de la bugetul local al județul Sibiu.

Primele Căsuțe de Tip Familial în județul Sibiu

✓ Patru Căsuțe de Tip Familial
✓ Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități
Consiliul Județean Sibiu a demarat o amplă procedură de reorganizare a centrelor de plasament pentru copiii din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, având în vedere prevederile legislative din acest domeniu.
După mai multe întâlniri cu reprezentanții DGASPC și în urma vizitelor în centre efectuate de vicepreședintele CJ Sibiu Vlad Vasiu alături de reprezentanții grupului de lucru pe domeniul asistenței sociale numit de președinta CJ Sibiu Daniela Cîmpean, consilierii județeni au votat în ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu, din data de 25 februarie 2021, înființarea
Complexului de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța ” Sibiu care va cuprinde patru Căsuțe de Tip Familial și un Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.
Cele patru căsuțe vor avea o capacitate de 10 locuri/căsuță, iar Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități va avea o capacitate de 100 de locuri, 40 pentru beneficiarii din complex și 60 pentru beneficiarii din comunitate.

Mă bucur că într-un timp atât de scurt cu toții ne-am mobilizat pentru ca județul Sibiu să facă primii pași în reorganizarea serviciilor de asistență socială. În doar câteva luni de la formarea grupului de lucru, munca acestuia dă roade și îi îndemn pe colegii mei să continue pe acest drum.

“Am efectuat vizite la toate centrele destinate copiilor pentru a cunoaște îndeaproape nevoile fiecărui centru. La Centrul Speranța am fost surprins plăcut să găsesc o organizare riguroasă, un centru care oferă condiții ce creează beneficiarilor confortul unei familii, iar cazarea copiilor în cele patru căsuțe ne-a făcut să urgentăm toate demersurile pentru ca acestea să fie licențiate de ANDPDCA în vederea funcționării lor în regim de căsuțe de tip familial”. –
vicepreședinte CJ Sibiu, Vlad Vasiu.
Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități Speranța Sibiu a funcționat ca un serviciu social unic. Odată cu înființarea celor patru Căsuțe de tip Familial acestea vor acoperi necesitățile copiilor privind odihna, prepararea hranei, educația, igiena.

Ce hotărâri de impact au adoptat consilierii județeni în ședința ordinară din 25 februarie?

Ședința ordinară de consiliu județean din data de 25 februarie 2021 a avut pe ordinea de zi 21 de proiecte de hotărâre, alături de câteva informări și rapoarte, precum și Planul Strategic al ATOP pe anul 2021.
Din cele 21 de proiecte, 4 proiecte au vizat domeniul asistenței sociale:
 Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare al Centrului de Plasament Orlat și al Centrului de Îngrijire și Asistență Agârbiciu – ambele servicii sociale din structura DGASPC
 Reorganizarea Centrului de Plasament pentru Copii cu Dizabilități ”Speranța” Sibiu prin înființarea a patru servicii noi rezidențiale, respectiv 4 căsuțe de tip familial denumite: Andrei, Adriana, Alexandra și Răzvan, precum și înființarea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități. Cele cinci structuri vor fi organizate sub
forma unui complex de servicii, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Sibiu
 Reorganizarea Complexului de servicii ”Prichindelul” Sibiu, prin înființarea a două servicii sociale:
1. Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu tulburări din spectrul autist
2. Centrul de consiliere și suport pentru victimele infracțiunilor

Alte proiecte importante:
 Stabilirea programului audiențelor acordate cetățenilor de către președinte, vicepreședinți și consilieri județeni în mandatul 2020 – 2024
 Desemnarea reprezentanților CJ Sibiu în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la SCJU Sibiu, respectiv in comisia de soluționare a contestațiilor
 Închirierea prin licitație a unor spații din incinta terminalului Aeroportului Internațional Sibiu: un spațiu cu destinația rent a car, un spațiu cu destinația alimentație publică, două spații cu destinația camere tehnice, un birou și o magazie
 Trecerea din proprietatea publică județului Sibiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. a șapte tronsoane în suprafață totală de 13.074 mp din DJ 106 D în vederea realizării Autostrăzii Sibiu – Pitești, secțiunea 1 Sibiu – Boița. Valoarea de inventar Totală a imobilelor teren din drumul județean este de 46.071,20 lei.
 Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție al proiectului ”Reabilitarea tehnică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilionul II și Pavilionul Administrativ, finanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Comuna Slimnic – Sat European de Tineret în 2021

Ín perioada 5 decembrie 2020 – 4 decembrie 2021 Comuna Slimnic este  deținătoarea titlului de “Sat European de Tineret 2021”, titlu conferit în cadrul programului European Youth Village.

Titlul obținut de comuna Slimnic se datorează unui efort comun a membrilor Grupului de Inițiativă #Slimnic2021 – alcătuit din tinerii din comună, Asociația Cavalerii Turnului Înclinat din Ruși și administrația locală, respectiv Primăria și Consiliul Local Slimnic.  ”Sat European de Tineret” este un titlu oferit satelor sau comunelor care își doresc ca prin acest program să facă o schimbare în comunitatea lor. Programul vine cu o viziune nouă și este atent construit pe baza nevoilor și problemelor tinerilor din mediul rural, fiind adaptat realităților și provocărilor cu care aceștia se confruntă. Prin implementarea programului European Youth Village/Satul European de Tineret se urmărește dezvoltarea comunităților rurale în patru domenii cheie: Educație, Cultură, Voluntariat și Dialog Structurat.

8 comune din România au intrat în competiția finală pentru titlul de „Sat European de Tineret” 2021. Procesul de evaluare a propunerilor de candidatură s-a derulat în perioada 4 -15 noiembrie 2020. Un juriu format din specialiști în domeniul tineretului (reprezentanți ai Guvernanței programului, organizații nonguvernamentale și structuri reprezentative de tineret) au evaluat propunerile de candidatură depuse de Grupurile de inițiativă formate din tineri. Cele 8 comune finaliste pentru titlul de Sat European de Tineret 2021 sunt: Bâra (Neamț); Buciumeni (Dâmbovița); Cleja (Bacău) Grivița (Galați); Panaci (Suceava); Rășinari (Sibiu); Sălacea (Bihor); Slimnic (Sibiu).

 

Programul Slimnic – Sat European de Tineret 2021 va fi coordonat de Mihai Panțiru, un tânăr IT-ist foarte implicat în rândul tinerilor din comuna Slimnic, care a derulat multiple proiectele pentru copii și comunitate. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte este „Cavalerii Digitali”, prin care  și-a dorit să dea mai departe din expertiza sa, tinerilor din comună.

,,Sunt tare mândru că am reușit să aduc acest proiect la Slimnic! Vă aștept să veniți în comuna noastră,, să ne bucurăm cu toții de un an frumos, pentru că sunt sigur că va fi foarte interesant pentru toată lumea!”, a spus Mihai Pantiru – coordonatorul tinerilor din Slimnic.

În cadrul programului se vor desfășura numeroase activități cu și pentru tinerii din comună. Ele sunt împărțite în trei categorii:

  • Debate & Act – dezbateri online și în stradă cu scopul de a crește implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor identificate de către ei;
  • Learn & Play – activități de educație non-formală, cu focus pe tradiții, cultură, gastronomie locală, organizarea unei școli de vară, dar și digitalizare;
  • Spaces & Places – identificarea și amenajarea de spații și locuri ce vor fi folosite de către tineri pentru activitățile lor din acest an și în viitor.

 

Tineri cu inițiativă și autorități cu o abordare deschisă la nevoile comunității, iată ingredientele unui proiect de succes. Vă felicit pentru acest parteneriat, sunt mândră de toți cei implicați și vă susțin necondiționat! Astfel de proiecte pentru mediul rural sunt mai mult decât necesare. Aștept cu interes să văd în cât mai multe din comunele și satele din județul nostru astfel de proiecte.

 

Ne bucurăm foarte mult să deținem titlul de Sat European de Tineret. Această titulatură vine cu multe responsabilități pentru toate părțile implicate, dar sunt încrezător că, prin dialog, implicare și colaborare, vom transforma comuna noastră într-un exemplu de bune practici pentru dezvoltarea sectorului de tineret din mediul rural. Orice inițiativă constructivă a tinerilor din comuna noastră a avut și va avea în continuare susținerea Primăriei Slimnic , a declarat Nan Adrian, primarul Comunei Slimnic

 

Programul și activitățile desfășurate se pot găsi în curând în aplicațiile de telefon oficiale dar și pe rețelele de socializare:

www.facebook.com/slimnic2021

www.facebook.com/CavaleriiTurnuluiInclinat

www.instagram.com/slimnic2021/

Programul European Youth Village este coordonat la nivel național de către Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, dezvoltat cu sprijinul programului Erasmus Plus al Uniunii Europene. Mai multe detalii despre program se găsesc pe pagina http://europeanyouthvillage.eu.

 

Date de contact:

Mihai Panțiru – Coordonator #Slimnic2021

Telefon: 0753032832

E-mail: [email protected]

 

Consiliul Județean Sibiu a dat în lucru proiectul de autorizare construcție pentru noul Spital Județean

Consiliul Județean Sibiu a primit acordul de mediu pentru noul spital județean. Urmează obținerea autorizației de construire

Proiectul Noului Spital Județean de Urgență Sibiu a mai trecut de o etapă importantă și anume obținerea Acordului de Mediu. Un aspect demn de evidențiat este faptul că în cadrul procedurii care stă la baza emiterii acordului de mediu nu a fost înregistrată nicio sesizare sau contestație referitoare la impactul asupra mediului pe care l-ar putea avea cea mai mare investiție a Consiliului Județean Sibiu, inițiată de președinta Daniela Cîmpean.

Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost supus consultării publice începând cu 11.12.2020, locuitorii județului Sibiu având astfel ocazia de a contesta aspecte care țin de emiterea acordului de către autoritățile competente.

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative asupra mediului evidențiază faptul că:

  • proiectul propus se realizează conform celor mai bune practici în domeniul sanitar, dotările şi echipamentele prevăzute sunt de înaltă performanță și la standarde europene
  • proiectul propus nu are efecte semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane în contexttransfrontier
  • impactul cumulat: amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum și măsurile propuse prin proiectul tehnic și soluțiile constructive, contribuie semnificativ la reducerea nivelului de zgomot la receptor și menținerea calității aerului în zonă.

 

Prin obținerea Acordului de Mediu, am reușit să facem încă un pas important pentru realizarea celui mai mare și mai dorit proiect de către sibieni. Este o investiție vitală pentru sănătatea județului nostru și mă bucur că avem cel mai avansat proiect de spital nou dintre cele care se derulează la acest moment în România. Avem toate avizele necesare și urmează într-un termen scurt să depunem documentația necesară pentru Autorizația de Construire. Un astfel de proiect necesită implicare sută la sută și mă bucur să pot spune că am găsit această echipă dedicată care depune toate eforturile pentru ca Noul Spital Județean să devină realitate.

În acest context, la începutul lunii martie, Consiliul Județean Sibiu va depune proiectul la Primăria Municipiului Sibiu în vederea obținerii autorizației de construire.

 

Două drumuri județene calamitate vor fi consolidate în următoarele luni

Drumurile județene DJ 142 J Șeica Mare – Șeica Mică, pe tronsonul cuprins între km 0+800 – km 0+90, și DJ 106 E, între localitățile Tilișca și Rod, pe tronsonul de la km 24+900 – km 25+000, afectate de precipitațiile abundente periodice, vor fi refăcute în acest an.
Consiliul Județean Sibiu a emis zilele acestea ordinele de începere a proiectării lucrărilor, după ce, în urma încheierii procedurii de achiziție, au fost semnate contractele de proiectare și execuție:
➢ pentru refacerea DJ 142J, km 0+800 – km 0+900, contractul va fi derulat de asocierea PRODIAL SRL și GG TEHNIC PROIECT SRL, valoarea acestuia ridicându-se la suma de 2.213.126,72 cu TVA.
Durata contractului este de 7 luni, din care o lună pentru proiectare și 6 luni pentru lucrările de execuție.
➢ pentru DJ 106 E, între Tilișca și Rod, contractul va fi executat de asocierea PROMPT VSP SRL – ZENIT PROIECT & CONSULT SRL, valoarea acestuia fiind de 663.835,55 lei cu TVA.
Durata contractului este de 4 luni, din care o lună pentru proiectare și 3 luni pentru execuția lucrărilor.
Aceste obiective de investiție ale Consiliului Județean Sibiu se realizează din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului pentru refacerea infrastructurii locale afectate în urma calamităților naturale produse în anul 2020, alocate prin HG nr.531/9.07.2020, județul Sibiu primind suma de 4.545.000 lei.
Siguranța cetățenilor este prioritară pentru noi în toate domeniile pe care le gestionăm, iar deplasările pe drumurile județene trebuie să se realizeze în condiții de siguranță. Aceste două noi investiții pe care Consiliul Județean Sibiu le-a demarat vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe două drumuri județene cu important potențial turistic. De îndată ce proiectarea va fi finalizată și vor începe lucrările, voi continua deplasările pe șantier pentru a monitoriza îndeaproape realizarea lor, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și încadrarea în termenele asumate prin contract.

Dispensarul de la Spitalul de Pneumoftiziologie – reabilitat termic

Lucrările de reabilitare termică de la Dispensarul Spitalului de Pneumoftiziologie au început, iar  împreună cu administratorul public al județului, Adrian Bibu și vicepreședintele Vlad Vasiu, am discutat la fața locului cu reprezentanții constructorului,  ai unității medicale și cu specialiștii Consiliului Județean Sibiu despre ritmul investiției. Respectarea termenelor și realizarea la standarde  de calitate sunt prioritare în toate instituțiile medicale pe care le administrăm și din acest motiv vom monitoriza îndeaproape toate proiectele.

Am discutat despre care sunt provocările proiectului și am convingerea că acestea vor fi depășite, iar investiția se va finaliza în termenul impus.

Proiectul de la Pneumoftiziologie este finanțat din fonduri europene accesate de Consiliul Judetean Sibiu si are o valoare de peste 3 milioane lei. Tot pentru acest spital se află în faza de demarare a achiziției de lucrări, încă un proiect susținut din bani europeni care vizează Pavilionul II si Pavilionul administrativ și care are o valoare totala de peste 8,3 milioane lei.

Parteneri pentru administrația locală

Suntem pentru primăriile din județ partenerii nu doar declarați, ci și probați nu de puține ori. I-am asigurat încă o dată de acest lucru pe primarul comunei Boița, vechiul meu colaborator Nicolae Cocoș și pe viceprimarul Filip Lupescu, ambii aflați la primele lor mandate în aceste funcții.

Știu că Primăria Boița nu este în cea mai bună situație, dar rezultatele pe care, în doar câteva luni, noua echipă le-a obținut sunt o dovadă a ceea ce se poate face cu adevărat.

Sumele neîncasate au scăzut  de la 1,6 milioane lei la 875 de mii de lei  (la 31 decembrie), iar noua disciplină financiară lasă loc proiectelor de investiții pentru dezvoltare.

Am încredere că prejudiciile evaluate la nivelul Primăriei Boița – în valoare de aproximativ 6 milioane de euro –  nu vor bloca funcționarea administrației și că întreaga comunitate, nu doar că va aprecia eforturile primăriei, ci va și participa la ele.

În ceea ce ne privește, împreună cu administratorul public, colegul Adrian Bibu, vom încerca să găsim pentru primăria Boița cele mai bune soluții care să fie, însă, și echitabile în raport cu celelalte primării din județ. Este prioritară continuarea celor două proiecte desfășurate prin PNDL  1 și 2  pentru canalizare și pentru infrastructura rutieră. Dincolo de evaluările care demonstrează problemele majore de până acum, lucrările acestea sunt demarate și vom participa la identificarea unor soluții pentru continuare și recepție.

Am rediscutat opțiunile pe care le avem în vedere cu privire la Castelul Turnu Roșu de la Boița – proprietatea Consiliului Județean. Este certă intenția noastră de revitalizare a acestui monument.

Boița are perspective unice în viitorul apropiat, oferite nu doar de frumusețea locului, ci și de noi oportunități. Noul nod rutier de  autostrăzi este una dintre aceste oportunități și cred că putem, prin parteneriat între Consiliul Județean și Primăria Boița, să le folosim în scopul dezvoltării locale.

Consiliul Județean Sibiu: pregătiri pentru Anii Drumeției 2021 – 2022

Consiliul Județean Sibiu demarează o serie de acțiuni legate de Anii Drumeției 2021 – 2022. Anii tematici dedicați drumeției în Județul Sibiu susțin și valorifică EuroRando 2021 și 2022, întâlnirea europeană a drumeților, cel mai important eveniment de natură și cultură organizat o dată la cinci ani într-o regiune din Europa, sub patronajul Asociației Europene a Drumeților. Perioadele de desfășurare în Județul Sibiu pentru EuroRando sunt: #EuroRando2021 26.09-03.10.2021 și #EuroRando2022 11-18.09.2022. A doua perioadă a fost adăugată de organizatori având în vedere situația specială dată de pandemie, care se așteaptă să condiționeze desfășurarea evenimentului în 2021 la un format restrâns.
15 trasee de drumeţie și 5 tururi culturale au fost incluse în programul evenimentului; prin sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu, starea lor a fost deja evaluată de Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor (SKV), promovarea lor fiind realizată pe site-ul dedicat www.eurorando.eu. Evenimentele vor avea un efect de promovare a Județului Sibiu ca destinație atractivă pentru turism activ sustenabil și ecoturism, dincolo de perioadele mai sus-menționate. „Ne așteptăm ca un număr tot mai mare de persoane, atât localnici, cât și turiști din țară și din străinătate, în limita restricțiilor impuse de pandemie, să practice drumeția pe traseele din județ, motivați de căutarea unei stări de bine și de întărire a imunității pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Tocmai de aceea, îmbunătățirea oportunităților de drumeție este un obiectiv central pentru 2021 pe care doresc să îl transmit și
primăriilor din județ. Drumeția și valorile naturale vor fi priorități transversale pentru toate programele de finanțare ale Consiliului Județean Sibiu, fie că vorbim de cultură, sport sau tineret” declară președinta Daniela Cîmpean. În perioada imediat următoare vor fi puse în consultare publică ghidurile de finanțare și organizate întâlniri publice cu promotorii de proiecte pe al căror parteneriat contăm.
Prin dispoziția președintei Daniela Cîmpean a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea acțiunilor legate de Anii Drumeției, care cuprinde instituții precum Asociația Județeană de Turism Sibiu, Salvamont, ADI ECO, Societatea de Drumuri și Poduri Sibiu, precum și angajați din aparatul de specialitate al CJS. Serviciul Public Salvamont a realizat încă de anul trecut remarcarea a 16 trasee, iar anul acesta prioritățile stabilite în cadrul grupului de lucru prevăd digitalizarea tuturor traseelor de drumeție din județ precum și îmbunătățirea condițiilor de drumeție pe potecile existente, prin realizarea de noi marcaje, amenajarea de podețe și terasamente, prioritate fiind acordată traseelor din EuroRando. Totodată, finalizarea Bazei Salvamont Păltiniș este prevăzută pentru toamna 2021.
Societatea de Drumuri și Poduri Sibiu va realiza un calendar de lucrări de întreținere și igienizare periodică cu prioritate pentru drumurile județene care duc spre trasee de drumeție, precum și amenajarea de locuri de popas. ADI ECO Sibiu va susține suplimentarea punctelor de colectare selectivă la ieșirea de pe traseele de drumeție din localități, iar primăriile vor fi co-interesate pentru menținerea curățeniei în localitate și pe traseele de drumeție care traversează teritoriul lor și pentru gestionarea câinilor de la stâni.

Mâine, 9 februarie, reprezentanții grupului de lucru Anii Drumeției din CJS se întâlnesc cu cei ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu (APM Sibiu), în vederea consultării privind amplasarea de panouri informative care să marcheze ariile protejate din județ. Aceasta este o primă măsură necesară pentru o mai bună cunoaștere a patrimoniului natural al județului, dar și pentru aplicarea prevederilor legale privind restricționarea accesului cu mijloace motorizate în arii protejate. În urma mai multor întâlniri interinstituționale pe care care CJS le-a organizat cu ONGurile de mediu, dar și cu cluburile de enduro și instituții precum Direcția Silvică, IPJ Sibiu, Jandarmeria și APM Sibiu, a reieșit nevoia unui regulament local care să
stabilească zonele permise pentru agrement motorizat (enduro, ATV, snow-mobil etc.), iar președinta CJS a solicitat sprijinul instituțiilor reunite în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică pentru realizarea și implementarea unui astfel de regulament la nivelul județului Sibiu, care să prevadă și o modalitate de înregistrare, informare, dar și de control pentru practicanții de agrement motorizat, pentru a evita perturbarea activităților de drumeție, deteriorarea traseelor, dar și impactul asupra naturii.
Județul Sibiu include 16 arii protejate la nivel european – situri incluse în rețeaua Natura 2000 – dintre care 12 situri au planuri de management aprobate. La nivel județean au mai fost declarate și alte arii naturale protejate care includ valori semnificative din punct de vedere floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic etc. Este vorba de 16 rezervații naturale și monumente ale naturii. Deși deține doar 2,3% din teritoriul României, județul Sibiu conservă 63% din cormoflora țării, fiind considerat de botaniști „o Românie în miniatură”. Anii tematici ai drumeției reprezintă totodată ocazia de a aduce în atenția localnicilor și oaspeților patrimoniul natural valoros al județului, într-un mod responsabil

ONG-urile – partenere în procesul de reformă a sistemului de asistență socială din județ

Consiliul Județean Sibiu a constituit, la finalul anului trecut, o echipă internă dedicată domeniului asistenței sociale din județ pentru sprijinirea demersurilor legate de trecerea de la asistența rezidențială în instituții de mari dimensiuni la îngrijirea de tip familial, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Vizitarea tuturor centrelor din județ, dialogul cu angajații și beneficiarii, au generat o serie de idei constructive care reprezintă punctul de plecare în
procesul reorganizării sistemului.
Totodată, au fost demarate și întâlniri cu organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale, pentru a le solicita colaborarea în acest proces de descentralizare.
Echipa formată din vicepreședintele Vlad Vasiu, secretarul general al județului Radu Răceu și consiliera din Cabinetul Președintelui Oana Andreea Fulea, dar și angajați de la Resurse Umane și Strategii și Proiecte, a vizitat unitățile din subordinea DGASPC: 11 centre pentru adulți, șase centre pentru copii și un centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice. S-a constatat că, în ciuda existenței unui personal dedicat și atașat
beneficiarilor, modernizarea sistemului de asistență socială din județ în acord cu standardele europene stagnează, nefiind încă restructurat în totalitate niciun centru și edificată nicio căsuță de tip familial ca alternativă. În județul Sibiu, la 31 decembrie 2020, se aflau în asistență rezidențială 205 copii și 676 adulți în situații foarte vulnerabile.
În multe dintre centre, echipa Consiliului Județean Sibiu a constatat efectele benefice ale colaborării cu organizațiile neguvernamentale din domeniul social, care au o bogată activitate în județ și o expertiză profesională solidă. Beneficiile acestor colaborări le resimt copiii și adulții deserviți prin programe ca cele de tranziție spre o viață independentă, servicii terapeutice, programe educative, dar și personalul DGASPC prin formare la locul de muncă
cu sprijinul organizațiilor. Dacă în alte județe din jurul Sibiului, precum Alba și Mureș, furnizarea serviciilor de stat se face cu implicarea ONG-urilor (fie prin externalizare sau contractare), la Sibiu majoritatea organizațiilor susțin încă sistemul social din resurse proprii, șapte dintre ele beneficiind de plata personalului din bugetul Consiliului Județean, prin structura DGASPC, ca urmare a unor parteneriate cu Consiliul Județean Sibiu.

Acestea sunt:
• Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Psihic “Gabriela” Sibiu, aparținând Asociației DREAM prin susţinerea cheltuielilor de personal şi administrative;
• Centrul ocupaţional pentru personae cu dizabilităţi, al Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional prin susţinerea cheltuielilor de personal;
• Centrul de zi de integrare socială și socio-profesională din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa Mediaş – prin susţinerea cheltuielilor de personal pentru două posturi;
• Centrul de Recuperare Neuromotorie “Pruncul Isus”- Mediaş înfiinţat de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj;
• Complexul de servicii de zi – care funcţionează în cadrul Fundaţiei Un Copil, O Speranţă Sibiu;
• Centru de zi pentru copii cu tulburare din spectrul autist – pentru înfiinţarea în cadrul Asociaţiei Sfântul Casian;
• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu dizabilităţi sau boli cronice din oraşul Agnita în colaborare cu Primăria Agnita.
Tocmai pentru a valorifica mai bine acest punct forte al sistemului de asistență socială din județ – marea varietate de furnizori acreditați de servicii sociale – președinta Consiliului Județean Sibiu a demarat o serie de întâlniri de consultare cu organizațiile neguvernamentale din domeniul social. O a doua serie de consultări va avea loc în cursul acestei săptămâni.
În paralel se lucrează la o platformă online care să reunească toți furnizorii privați de servicii sociale din județul Sibiu în vederea fructificării relațiilor atât între furnizori, cât și între sistemul de stat și aceștia.

Consiliul Județean Sibiu a publicat licitația pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu

Miercuri, 20 ianuarie 2021, Consiliul Județean Sibiu a lansat procedura de licitație pentru atribuirea contractului de întocmire a Studiului de Fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu.
Operatorii economici care sunt interesați își pot depune oferta în SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achiziții Publice), până miercuri, 3 martie 2021, ora 15.
Valoarea estimată a contractului este de 4.177.702 lei fără TVA, aproximativ 857.000 euro.
Durata contractului pentru realizarea SF – ului este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere.
În cadrul studiului de fezabilitate se vor detalia două scenarii de traseu pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu:
➢ Traseu 1 – lungime cca. 22,5 km
propune: ocolirea Rezervației Naturală Dumbrava și străbate UAT-urile: Sibiu, Cristian,
Poplaca, Rășinari, Cisnădie și Șelimbăr, în intravilan și extravilan.
➢ Traseu 2 – lungime cca. 20,2 km
este propus de Asociația Animal Life Sibiu: subtraversează printr-un tunel Rezervația Naturală Dumbrava străbătând aceleași UAT-uri, în intravilan și extravilan.
Dacă se vor identifica și alte variante de traseu acestea vor fi analizate în cadrul studiului de fezabilitate de către specialiști.
Facem astăzi încă un pas important pentru realizarea Variantei Ocolitoare Sud Sibiu, proiect prioritar pentru Consiliul Județean Sibiu. Dezvoltarea infrastructurii rutiere atrage dezvoltarea economică, a turismului din zonă. Ne dorim o implementare cât mai rapidă, astfel încât sibienii și cei care tranzitează Sibiul să se bucure cât mai curând de beneficiile pe care o astfel de investiție le aduce.
Proiectul este unul matur și deține toate premisele pentru a beneficia de finanțare europeană. Totodată proiectul a fost cuprins în programul de guvernare 2020 – 2024.
Proiectul este inclus în Ordinul Ministrul Transporturilor nr. 1699/2020 care prevede aprobarea listei ce cuprinde proiectele de infrastructură și transport în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.
În plus, investiția Varianta Ocolitoare Sud Sibiu se realizează în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), document semnat în data de 18 septembrie 2021.
Parteneriatul prevede ca Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să realizeze procedurile privind realizarea culoarului de expropriere, derularea procesului de accesare a fondurilor europene, participarea la recepționarea lucrărilor, administrarea și întreținerea infrastructurii rutiere după încheierea perioadei de garanție.
Consiliului Județean Sibiu îi revine contractarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic cu toate documentațiile aferente, iar ulterior contractarea lucrărilor de execuție și monitorizarea implementării proiectului.