Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Sibiu a fost constituită pentru următorii patru ani

Consiliul Județean Sibiu a găzduit miercuri, 6 ianuarie 2021, ședința de constituire a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu, prezidată de vicepreședintele Vlad Vasiu. Ordinea de zi a inclus alegerea președintelui ATOP și stabilirea componenței comisiilor de lucru ale ATOP. Singura propunere pentru funcția de președinte al ATOP a fost Gheorghe Sterp-Vingărzan, consilier județean, acesta fiind ales cu unanimitate de voturi.

Prezentă la ședință, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat rolul activ pe care ATOP trebuie să-l aibă în sporirea siguranței pentru cetățenii județului Sibiu.

Pentru activitatea ATOP din următorii doi ani, președinta a evidențiat ca prioritate siguranța celor care practică drumeții și plimbări în natură, în contextul în care județul va găzdui în 2021 și 2022 EuroRando, întâlnirea europeană a drumeților, cel mai important eveniment de natură și cultură din Europa.

Vor fi ani tematici pe care îi dedicăm drumeției în Județul Sibiu. Unul dintre rolurile noastre este acela de a asigura cele mai bune condiții pentru o experiență plăcută, atât pentru turiștii străini, cât și pentru localnicii care ies în natură.

Probleme prioritare pentru rezolvarea cărora președinta a solicitat sprijinul ATOP sunt câinii de la stâni și accesul cu mijloacele motorizate în zonele de drumeție. Se știe că turiștii de drumeție sunt turiști disciplinați, cu respect față de natură și față de tradiții, însă întâmpină doi principali factori perturbatori: câinii de la stână și circulația motocicletelor enduro care afectează traseele. Aș vrea să găsim o soluție împreună cu dumneavoastră astfel încât turismul de drumeție să fie practicat în condiții sigure. Din rațiuni ce țin de evitarea aglomerațiilor, dar și motivați de dorința de întărire a imunității pentru prevenirea îmbolnăvirilor, este de așteptat ca tot mai multe persoane să caute posibilități de petrecere a timpului în aer liber.

ATOP este un organism cu rol consultativ, compus din 16 membri, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității. Din ATOP fac parte 6 consilieri județeni, 3 reprezentanți ai
comunității, subprefectul județului Sibiu, alături de reprezentanții instituțiilor de ordine și
siguranță publică.

Până la aprobarea bugetului local pe anul 2021, Consiliul Județean Sibiu are asigurate fondurile pentru investițiile în derulare și pentru cheltuielile legate de funcționare

Consilierii județeni s-au întâlnit miercuri, 6 ianuarie 2021, într-o ședință extraordinară, desfășurată în sistem de videoconferință, pentru a aproba acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în sumă
de 42.322.607,36 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți.

Totodată, CJ Sibiu a aprobat acoperirea temporară a cheltuielilor pentru secțiunea de dezvoltare, estimate la 25 milioane lei, și pentru secțiunea de funcționare, preconizate la 8 milioane lei, aferente primelor luni din anul 2021,
până la aprobarea bugetului local pe anul în curs.

Am asigurat fondurile pentru mai multe obiective de investiții aflate în derulare, pe care le-am demarat în 2020 și pentru care termenele de finalizare sunt prevăzute în 2021, până la aprobarea bugetului local al Județului Sibiu pe anul 2021. De asemenea, cheltuielile de personal și cheltuielile curente pentru realizarea competențelor stabilite de lege, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Sibiu vor fi asigurate din excedentul anilor precedenți, până când vom aproba bugetul pentru anul 2021.

În finalul ședinței, consilierii județeni au constatat încetarea de drept a mandatelor de consilieri județeni înainte de expirarea duratei normale a acestora a domnilor Bogdan Trif și Claudiu Mureșan precum și vacantarea
locurilor de consilieri județeni, urmând ca cele două funcții să fie completate cu supleantul desemnat de către PSD Sibiu, respectiv de către Alianța USR PLUS. Aceștia vor fi validați și vor depune jurământul în următoarea ședință de
Consiliu Județean.

Chestionarul Fă-ți vocea auzită de autorități! se poate completa până în 10 ianuarie 2021!

Consiliul Județean Sibiu anunță prelungirea perioadei de completare a Chestionarului Fă-ți vocea auzită de autorități! – document care va sta la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Sibiu pentru următorii 10 ani.
Astfel, toți cei care doresc să se implice activ în elaborarea acestui document pot completa chestionarul parțial sau integral, în funcție de domeniile de interes, până la data de 10 ianuarie 2021.
Chestionarul poate fi accesat și completat pe site-ul Consiliul Județean Sibiu, la rubrica Fă-ți vocea auzită de autorități! –
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRSWxabkze65fpw6ZOIzg6m78Gd7l7-
hW88hTFYR–XrsNQ/viewform

În ultima perioadă, Consiliul Județean Sibiu a organizat o serie de dezbateri publice în care au fost analizate nevoile cetățenilor din cele 6 microregiuni ale județului (Municipiul Sibiu, Mărginimea Sibiului, Țara Secașelor, Valea Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Oltului).

De asemenea, CJ Sibiu a organizat întâlnirii în cadrul cărora specialiști au dezbătut individual domeniile abordate de acest document- Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu (Asistență socială, Turism, Competitivitate economică + CDI, Sport, Tineret, Infrastructură, Urbanism, Sănătate, Mediu, Dezvoltare rurală și agricultură, Cultură, Educație, Dezvoltarea resurselor umane și ale administrației, Cooperare și dezvoltare comunitară).

Invităm cetățenii să completeze în număr cât mai mare acest chestionar. Este foarte important ca fiecare să îți facă cunoscută viziunea de dezvoltare a județului.

Peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea termică a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni

CJ Sibiu a semnat contractul de finanțare europeană

La începutul acestei săptămâni, Consiliul Județean Sibiu a semnat contractul de finanțare europeană pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.632.686,13 lei cu TVA.
Termenul de finalizare al lucrărilor este de 12 luni de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor.

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini tranziția către o economie cu emisii mai scăzute de carbon, dar și de a gestiona inteligent energie, implicit cea din surse regenerabile, în infrastructurile publice. Astfel, corpul B al centrului va beneficia de următoarele lucrări de reabilitare:
• lucrări de izolare termică a clădiri (anvelopare, înlocuire tâmplărie), la exterior și interior;
• refacerea instalației de iluminat – corp B;
• refacerea sistemului de încălzire (montare centrală termică cu peleți)- corp B;
• introducerea de sisteme alternative de producere a apei calde (panouri solare);
• implementare sistem descentralizat de ventilație cu recuperare de căldură;
• reparații structurale (consolidare, tratare antiigrasie, etc. );
• reparații cosmetice (ignifugare, finisaje interioare , înlocuire tâmplărie etc.);
• reparații funcționale (colectare/evacuare ape fluviale, refacere instalații interioare, trotuar de gardă).

Continuăm să implementăm proiecte care contribuie la un mediu sănătos și sustenabil, precum și la creșterea calității actului medical. Modernizarea centrelor de asistență este o preocupare importantă pentru Consiliul Județean Sibiu. Acestea trebuie să ofere servicii de calitate, la standarde europene.”- Daniela Cîmpean
președintă CJ Sibiu. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni este un
centru rezidențial care oferă servicii de găzduire, asistență medicală, îngrijire și recuperare persoanelor adulte cu dizabilități. La ora actuală, centrul găzduiește 50 de persoane adulte.

Clădirea în care își desfășoară activitatea a fost construită în anul 1896 sub domnia împărătesei Maria Tereza, având funcțiunea inițială de pușcărie. Aceasta este compusă din două corpuri care sunt legate între ele printr-un pasaj.

Finanțare europeană pentru Mârșa, localitate aflată la poalele munților Făgăraș!

✓ 2 km de pistă de biciclete între Avrig – Mârșa
✓ Reabilitare și modernizare școală, grădiniță, sală de sport

Primăria Orașului Avrig a semnat marți, 29 decembrie, contractul de finanțare europeană pentru realizarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, proiect în care Consiliul Județean Sibiu are calitatea de partener.

Valoarea totală a contractului se ridică la suma de 24.095.776,80 lei cu TVA, proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul prevede ca CJ Sibiu, în calitate de partener, să realizeze construcția pistei de biciclete pe ambele sensuri de mers ale drumului județean DJ 105 G. Pista va fi prevăzută cu rigole betonate și va avea o lungime de 2 km.
Valoarea investiției este de 9.969.747,05 lei cu TVA, din care construcția și montajul se ridică la 8.663.854,18 lei cu TVA. Termenul de finalizare a pistei este de 12 luni de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor.

De asemenea, Primăriei Orașului Avrig, în calitate de leader al proiectului, îi revine sarcina de a realiza lucrări de reabilitare și modernizare a grădiniței, școlii și sălii de sport, din localitatea Mârșa, precum și dotarea acestora cu echipamente corespunzătoare. Valoarea investiției se ridică la suma de 14.126.029,75 lei cu TVA.

Prin acest proiect se va îmbunătăți infrastructura de educație și se va realiza un mediu urban favorabil pentru dezvoltarea socio-economice a localității Mârșa. Atragerea de fonduri europene este un atu pentru Consiliul Județean Sibiu care cu sprijinul acestora a putut realiza o serie de proiecte ce au răspuns nevoilor cetățenilor județului Sibiu. Suntem lideri în regiunea Centru și ne dorim să rămâne pe această poziție mult timp.

Postul de director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost scos la concurs!

Cea mai mare unitate spitalicească din județul Sibiu, aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, a lansat concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil.
Cei interesați trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic, și să aibă o vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor.

Dosarul de concurs poate fi depus până la data de 18 ianuarie 2021, ora 15, la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (Bd. Corneliu Coposu, nr.2-4). Detaliile privind documentele necesare și calendarul concursului, precum și bibliografia și tematica pentru proiectul de specialitate au fost publicate atât pe site-ul Spitalului Județean,
la secțiunea Carieră, cât și pe site-ul CJ Sibiu: http://www.cjsibiu.ro/aparat-despecialitate/locuri-de-munca/

Ne dorim ca acest concurs să fie larg mediatizat, astfel încât specialiști în domeniul economic, din județul Sibiu și din țară, să cunoască această oportunitate de angajare, întrucât în echipa de conducere a Spitalului Județean Sibiu dorim să avem cei mai buni profesioniști, cu o viziune adecvată pentru buna funcționare a instituției.

Consiliul Județean Sibiu a finalizat dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean cu aparatură medicală performantă

Aproximativ 4 milioane lei pentru 19 echipamente medicale, mobilier și echipamente IT

Serviciile medicale oferite sibienilor în cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu sunt mai calitative, grație unor dotări cu echipamente medicale performante asigurate de Consiliul Județean
Sibiu.
În urma implementării unui proiect cu fonduri europene, au fost achiziționate 19 aparate medicale cu ajutorul cărora diagnosticarea pacienților este una de mare precizie.
Ca un element de noutate, la Ambulatoriul de la Spitalul Județean Sibiu se pot efectua gratuit osteometrii, datorită osteodensitomentrului DXA, care face parte din noile dotări. Acest aparat măsoară densitatea oaselor, fiind necesar
cu preponderență femeilor, care sunt predispuse la osteoporoză, după naștere sau în perioada menopauzei.

Celelalte echipamente medicale sunt destinate pentru:
➢ Radiologie/Ortopedie: echipament de radiografie standard cu detector digital, în valoare de 1,4 milioane lei
➢ Radiologie: ecograf cu elastograf
➢ Cardiologie: ecograf mobil doppler color; defibrilator; aparat EKG; holter ECG cu 12 derivații
➢ ORL: endoscop; endoscop flexibil
➢ Oftalmologie: autokeratorefactometru
➢ Dermatologie: dermatoscop
➢ Endocrinologie: ecograf doppler color
➢ Gastroenterologie: ecograf multidisciplinar
➢ Urologie: ecograf
➢ Reabilitare medicală: ecograf dedicat examinărilor musculoscheletale
➢ Ginecologie: colposcop
➢ Chirurgie generală: masă chirurgicală multifuncțională, lampă scialitică
➢ Medicina muncii: optotip LCD

Proiectul privind dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Sibiu a inclus și dotarea cabinetelor medicale cu articole de mobilier, echipamente IT și diverse echipamente (obiecte sanitare, cuiere, licențe, etc). De asemenea,
sălile de așteptare au beneficiat de mobilier nou.

Valoarea totală a investiției se ridică la 4.109.865,54 lei TVA inclus.

Trei oferte pentru reabilitarea Secției de Neurologie a Spitalului Județean Sibiu

• Valoarea estimată a contractului: peste 16 milioane lei

Consiliul Județean Sibiu a primit trei oferte pentru ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu – rest de executat”.
Toate firmele interesate de acest obiectiv de investiție sunt din județul Sibiu:
➢ Asocierea Balor Cons SRL – SC Energotehnica SRL
➢ NV Const SRL
➢ Asocierea Total NSA AG Construct SRL – Hospital Technical Solutions SRL – Pro Hart Group SRL

Valoarea estimată a contractului este de 16.217.846, 11 lei fără TVA (19.299.236,87 lei cu TVA), iar durata de execuție este de 12 luni, de la data ordinului de începere a lucrărilor.
Acest proiect se realizează cu ajutorul fondurilor guvernamentale atrase de CJ Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 29.425.527,54 lei cu TVA.
Valoarea totală a investiției este de 38.864.087, 38 lei cu TVA, din care contribuția CJ Sibiu este de 9.424.484, 57 lei. Prin proiect au fost prevăzute și dotări, care au fost deja achiziționate, în valoare de aproximativ 13 milioane
lei.

Consiliul Județean Sibiu a finalizat modernizarea a două drumuri județene: DJ 141 G Copșa Mică – Motiș și DJ 107 B Păuca – Slimnic

Cele două drumuri însumează peste 45 km
Anul 2020 se încheie cu vești foarte bune referitoare la drumurile județene: Consiliul Județean Sibiu a finalizat la termen modernizarea a două drumuri județene importante pentru asigurarea unei conectivități rapide și de calitate între localități din mediul rural și mic urban cu cele din mediul urban.
Astfel, luni, 21 decembrie 2021, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția ”Revigorarea turismului în situl UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului DJ 142G Copșa Mică – Motiș, km 0+000 – km 10+400”

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Sibiu, ai Inspectoratului Județean de Stat în Construcții Sibiu, ai constructorului – STRABAG SRL, ai proiectantului – EXPERT PROIECT 2002 SRL, precum și ai dirigintelui de șantier – PROGESCOM SRL.
Valoarea lucrărilor executate s-a ridicat la suma de 21.538.316,35 lei cu TVA, din care 20.903.363, 32 lei au fost asigurați din fondurile guvernamentale atrase de CJ Sibiu, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Lucrările au început în luna martie 2019 și au constat în modernizarea părţii carosabile, incluzând și lucrări la sistemul de scurgere a apelor, semnalizări şi marcaje rutiere, amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale şi lucrări de stabilizare a drumului. De asemenea, au fost reabilitate cinci poduri, iar un pod a fost demolat și s-a construit altul nou la km 6+160.
De asemenea, Consiliul Județean Sibiu a mai finalizat modernizarea drumului județean DJ 107 B Păuca – Alămor – Mândra – Slimnic, în lungime de 35 km, recepția la terminarea lucrărilor fiind programată luna viitoare. Valoarea lucrărilor de construcție, executate tot de STRABAG SRL, se ridică la 106.232.028,72 lei cu TVA, din care 88.913.948,89 lei provin din fonduri guvernamentale, prin Planul Național de Dezvoltare Locală.