Echipamente și aparatură medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Stadiul achizițiilor de echipamente și aparatură medicală pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, necesare pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Dotările se realizează în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), în care CJ Sibiu este partener alături de Spitalul Județean.
Proiectul prevede achiziționarea a 127 de tipuri de echipamente și aparatură medicală, valoarea contractului fiind de 35.877.237.84 lei, grant nerambursabil.
Până în prezent, s-au achiziționat 4 aparate de radiologie: 2 bucăți cu detectori grafie/scopie, un aparat de radiologie digital fix și un aparat de radiologie mobil, în valoare de 5.144.735,43 lei, iar până la sfârșitul lunii iunie 2021 se va livra și Angiograful biplan, în valoare de 7.265.188 lei, pentru care se execută lucrări de amenajare a spațiului din cadrul secției Radiologie.
🖋Joi, 10 iunie 2021 au fost semnate contractele de furnizare pentru:
👉 Mobilier medical și echipamente spital (paturi electrice de terapie intensivă pentru Cardiologie, Urologie, UPU, tărgi, incubatoare pentru terapie neonatală, sisteme de alertare la capul pacientului, fotolii rulante etc), în valoare de 1.448.677,44 lei
👉 Aparatură pentru Gastroenterologie (ecograf și turn endoscopic), în valoare de 1.771.910 lei
👉 Aparatură pentru Bloc operator (masă chirurgicală, lampă scialitică și craniotom), în valoare de 518.245 lei
👉 Aparatură medicală pentru Oftalmologie, în valoare de 159.846,75 lei
👉Aparatură medicală pentru Urologie (echipamente de înaltă performanță pentru actul chirurgical urologic) – în valoare de 4.849.250 lei
Pentru achiziția de ecografe, injectomate, infuziomate, aparatură de ultrasonografie imagistică și echipamente de radiodiagnostic, s-au solicitat ofertanților clasați pe locul 1 documentele justificative DUAE, urmând ca în 10 zile de la transmiterea comunicărilor să fie încheiate și contractele de furnizare, în cazul în care nu va fi înregistrată nicio contestație asupra rezultatului procedurii. Valoarea ce urmează să fie contractată pentru aceste aparate este de 3.796.778.30 lei
Achizițiile pentru echipamentele de monitorizare funcții vitale (EKG și resuscitare), aparate de ventilație mecanică, anestezie și aspiratoare fluide medicale, aparate de intubație și bronhoscopie au fost anulate din lipsă de ofertanți, urmând ca spitalul să reia procedura de atribuire cu revizuirea caietelor de sarcini, în maximum zece zile.
Licitația pentru achiziționarea de aparatură de biologie moleculară a fost anulată în faza de evaluare financiară, deoarece oferta financiară a operatorului care a rămas în procedură a fost mai mare decât valoarea estimată.
În ceea ce privește licitațiile pentru achiziționarea de aparatură de dezinfecție, analizatoare și aparatură pentru Laboratorul Clinic sunt suspendate până la pronunțarea unei decizii a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.