CJ Sibiu a lansat licitația pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pt. Educație Incluzivă Mediaș

Pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale speciale din județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu a demarat procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor în cadrul proiectului ” Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș.

Proiectul este realizat cu sprijinul fondurilor europene, atrase de către Consiliul Județean Sibiu, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Operatorii economici pot depune oferte, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP),  până la data de 07.07.2021,  ora 15:00, valoarea estimată a contractului, fiind de 3.286.301,99 lei fără TVA.

Centrul de Educație Incluzivă Mediaș dispune de  3 corpuri de clădire. Dintre acestea, în cadrul proiectul, vor beneficia de reabilitare și modernizare clădirea unde funcționează unitatea de învățământ special și se desfășoară activități didactice și programe de terapie, precum și clădirea unde este amenajată sala de sport.

Lucrările includ: refacerea instalației de apa-canal, a celei termice și electrice, refacerea pardoselilor, finisaje interioare, recompartimentări, iar clădirea principală (unde funcționează unitatea de  învățământ special) va fi izolată termic. Pe aleea principală din  curtea unității se va schimba gazonul și se va reface trotuarul, urmând a se monta pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilități vizuale.

De asemenea,  în cadrul acestui proiect, Centrul de Educație Incluzivă Mediaș va fi dotat cu echipamente IT, mobilier pentru sălile de clasă și cu echipamente medicale de mici dimensiuni pentru cabinetul medical (termometru, tensiometru, glucometru). Licitația pentru acestea va fi demarată de către Consiliul Județean Sibiu, la finalul lucrărilor de execuție.

La Centrul de Educație Incluzivă Mediaș învăță 123 de elevi care provin din municipiul Mediaș și  din localitățile Copșa Mică, Târnava, Valea Viilor, Agârbiciu și Buzd.