Consiliul Județean Sibiu va realiza DALI-ul pentru modernizarea DJ 106 G, pe o lungime de 19 km

Consiliul Județean Sibiu a semnat miercuri, 21 iulie 2021, contractul de servicii de proiectare, faza DALI, pentru Modernizarea drumului județean DJ 106G, pe traseul : intersecție DN1 – Miercurea Sibiului-Apoldu de jos (DC72) – Ludoș – Gusu–intersecție DJ107B și relocarea utilităților. Lungimea traseului este de peste 19 km de drum județean.

În cadrul licitației au fost depuse 5 oferte, iar dintre acestea a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de către E DESIGN OLIV SRL. Valoarea contractului este de 97.000 lei fără TVA, cu  peste 25 % mai puțin față de valoarea estimată, respectiv 130.000 lei fără TVA.

Firma câștigătoare trebuie să realizeze documentația  de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) în termen de 3 luni, respectiv sfârșitul lunii octombrie 2021.

Consiliul Județean Sibiu derulează această investiție cu fonduri din bugetul local al județului Sibiu.

La începutul anului am finalizat modernizarea DJ 107 B,  iar în scurt timp va fi finalizat și drumul DJ 106 T care leagă Ocna Sibiului de localitatea Ludoș. Ne dorim ca locuitorii din întreaga zonă să beneficieze de drumuri județene modernizate. Conectivitatea între localității facilitează dezvoltarea economică și turistică, crescând potențialul forței de muncă, precum și numărul de turiști care vor avea posibilitatea să descopere bogăția de peisaje pitorești din Țara Secașelor.