CJ Sibiu a publicat rezultatele evaluării proiectelor care au solicitat finanțare prin agendele județului Sibiu

  • Agenda Culturală și dezvoltare a comunității
  • Agenda Sportivă
  • Agenda Educațională
  • Agenda pentru Tineret

Consiliul Județean Sibiu a publicat rezultatele evaluării proiectelor depuse pentru accesarea de finanțare nerambursabilă, prin Agenda Culturală și pentru Dezvoltarea Comunității, Sportivă, Educațională,  și de Tineret.

Pentru organizarea evenimentelor culturale și dezvoltare a comunității au fost depuse un număr de 109 proiecte și au fost declarate eligibile 102. Proiectele au fost evaluate în urma distribuirii acestora pe 2 categorii: Categoria A1 și A2 (public și privat), pentru proiectele culturale și Categoria B1 și B2 ( public și privat), pentru proiectele destinate dezvoltării comunității.

Centralizatorul cu punctajele obținute poate fi consultat pe site – ul instituției la rubricile. Anunțuri de evenimente și la Acțiunile noastre sau accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/agenda-cultura.pdf

În cadrul programului Agenda Sportivă, în anul 2021, au fost depuse un număr de 54 de proiecte  și au fost declarate eligibile 47 de proiecte. Structurile sportive pot consulta punctajele obținute, accesând link-ul:

  • Sport – structurile de drept public:

https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/tabel-punctaje-SPORT-structuri-publice-2021.pdf

  • Sportul pt. toți:

https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/tabel-punctaje-sportul-pentru-to%C8%9Bi.pdf

  • Sportul de performanță:

https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/tabel-punctaje-sport-de-performan%C8%9B%C4%83-2021.pdf

În cazul proiectelor depuse ce vizează sportul de performanță, după afișarea rezultatelor s-au înregistrat 4 contestații, rezultatele  obținute pot fi consultate: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/tabel-rezultate-contesta%C5%A3ie-sport-privat.doc.pdf

Proiectele sportive  vor fi supuse aprobării Consiliului Județean Sibiu în ședința ordinară din data de 27.05.2021.

Pentru finanțare nerambursabilă prin Programul Agenda Tineret au fost depuse un număr de 14 proiecte. Toate proiectele au fost declarate eligibile. Lista proiectelor și punctajele obținute pot fi consultate, accesând link-ul:

  • Tineret:

https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/Rezultate-evaluare-proiecte-TINERET-si-punctaje-ob%C8%9Binute-2021.pdf

Începând de anul acesta, Consiliul Județean Sibiu a implementat Programul Agenda pentru Educație. Pentru finanțare au fost depuse de către unitățile de învățământ din județul Sibiu, 5 proiecte care au fost declarate eligibile. Rezultatele obținute pot fi consultate, accesând link-ul:

  • Educațională:

https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/Tabel-proiecte-selectate-de-Comisie-si-punctaje-Agenda-Educationala-2021.pdf

Pentru finanțarea proiectelor, Consiliul Județean Sibiu a alocat din bugetul local al județului Sibiu următoarele sume: 1.300.000 lei – Agenda Culturală și pt. Dezvoltarea Comunității, 875.000 lei – Agenda Sportivă, din care 725.000 lei pentru proiectele propuse de structurile de drept privat, și 150.000 lei proiectele structurilor de drept public), 150.000 – Agenda Educațională, 250.000 – Agenda de și pentru Tineret.