Vrei un viitor mai verde pentru județul Sibiu: completează acum Chestionarul cu privire la importanța utilizării energiei regenerabile

Reducerea consumului, a risipei de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea energiei regenerabile sunt o prioritate pentru viitor. Printr-o informare corectă și prin găsirea de soluții eficiente, fiecare dintre noi putem contribui la reducerea consumului în locuințele noastre și la facturi mai mici la utilități.

În acest context, Consiliul Județean Sibiu lansează Chestionarul „Percepția și cunoștințele cetățenilor cu privire la importanța utilizării energiei regenerabile și a eficienței energetice” și invită toți locuitorii județului Sibiu să îl completeze până la data de 9 iunie 2023. Scopul principal este stabilirea gradului de cunoaștere în rândul locuitorilor județului Sibiu cu privire la modul de utilizare a energiei regenerabile și a eficienței energetice pe baza opiniei acestora și care este impactului asupra vieții lor. Acesta se regăsește pe site-ul instituției www.cjsibiu.ro și poate fi accesat aici: CHESTIONAR.

Chestionarul este una dintre principalele activități în cadrul proiectului Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu” finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, cu o valoare de 188.930 euro.

Supraconsumul duce la o cerere nesustenabilă de energie, iar această creștere nu este viabilă pe o planetă cu resurse finite. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să conștientizăm că pentru a avea o planetă verde, doar printr-o economie circulară – reducând, reparând și reutilizând – vom putea să scădem producerea și consumul de energie și să ajungem să consumăm responsabil. Prin chestionarului lansat de Consiliul Județean Sibiu, alături de partenerii din proiect, ne dorim să aflăm mai multe informații cu privire la gradul de cunoaștere al cetățenilor despre resursele regenerabile, dar și care este comportamentul de consum. Această imagine de ansamblu ne va oferi oportunitatea să analizăm situația actuală și să luăm măsurile necesare. Țintele europene pentru reducerea consumului de energie sunt foarte îndrăznețe, iar noua abordare este “să fim mai ambițioși”, iar pentru aceasta avem nevoie de o comunitate informată, dar mai ales implicată.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește cunoștințele privind energia regenerabilă, eficiența energetică prin acțiuni de conștientizare și instruire în rândul cetățenilor județului Sibiu, dar și a autorităților publice și a specialiștilor din companii, prin prezentarea de soluții de eficiență energetică prin surse regenerabile pentru un mediu curat, un mediu climatic stabil și economii de costuri.

Cele mai importante activități din cadrul proiectului:

  • 30 de ateliere de conștientizare pentru cetățeni, care au ca scop o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică;
  • 6 ateliere organizate în orașele din județul Sibiu pentru aproximativ 90 de persoane, care vor fi pregătite în domeniul eficienței energetice prin surse regenerabile;
  • implementarea unui curs de Protecția mediului care cuprinde și energie regenerabilă și eficiență energetică pentru studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
  • elaborarea unui Ghid despre beneficiile utilizării energiei regenerabile și eficiența energetică în județul Sibiu.