Programul de transport județean de persoane pentru următorii 10 ani se află în dezbatere publică

Suma alocată pentru implementarea acestuia este de 119.420.428,86 lei fără TVA.
• Noul Program de transport județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Sibiu va intra în vigoare, începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Consiliul Județean Sibiu a lansat în dezbatere publică Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Sibiu, valabil în perioada 2022 – 2032. Acesta cuprinde 53 de trasee împărțite în 13 grupe zonale (loturi)

Alături de programul de transport, în consultare publică sunt și formularele tipizate, documentele necesare prezentării ofertelor, criteriile de calificare și selecția ofertelor, precum și criteriu de atribuire a contractului. Toate documentele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, la secțiunea Transparență Decizională, accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-documentatieide-atribuire-a-contractelor-de-delegare-a-gestiunii-serviciilor-publice-de-transport-calatoripentru-programul-de-transport-public-judetean-de-pers/

Cetățenii interesați pot transmite recomandări până vineri, 23 aprilie 2021, pe adresa [email protected] sau le pot depune la Centrul pentru Informații Cetățeni din cadrul Consiliului Județean Sibiu, str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 14, în termen de 30 de zile.
Forma finală a programului va fi supusă aprobării consilierilor județeni, urmând ca după aprobare să se demareze procedurile de licitație în vederea contractării de servicii de transport.