OPINIA TA CONTEAZĂ! Strategia de dezvoltare economico-socială a județului 2030 în dezbatere publică

Consiliul Județean Sibiu a parcurs etapele pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030, realizată în cadrul proiectului ”Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030″, finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În acest context, Consiliul Județean Sibiu anunță cetățenii că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2030, se află în consultare publică. Documentul strategic a fost afișat pe site-ul instituției, la rubrica Transparență decizională: https://www.cjsibiu.ro/evenimente/anunt-consultare-publica-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-economico-sociala-a-judetului-sibiu-elaborata-in-cadrul-proiectului-sustenabilitate-inovare-bunastar/.

Actualizarea Strategiei de dezvoltare este una dintre cele mai importante etape în demersurile noastre pentru ceea ce ne propunem pentru următorii 10 ani, cu privire la dezvoltarea județului. De aceea ne dorim ca rezultatul obținut să fie unul la care să contribuie toată comunitatea județului, într-un proces transparent. Așadar, invităm toți sibienii să ne fie alături și de această dată pentru că doar împreună construim și așezăm lucrurile așa cum ne dorim în tot județul Sibiu.

Cei interesați să contribuie cu recomandări la Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030 le pot trimite în scris, până la data de 18 august 2022, ora 16, fie la sediul instituției, Consiliul Județean Sibiu – Centrul de Informare Cetățeni, str. G-ral Gheorghe Magheru nr. 14, fie pe e-mail: [email protected], gestionat de Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială.  Menționăm că persoanele sau organizațiile interesate să transmită sugestii cu privire la proiectul de act normativ menționat trebuie să specifice pagina și paragraful din documentația la care fac referire, motivarea/fundamentarea modificării și noua formă propusă. Informații suplimentare se pot obține și telefonic, la numărul 0269/217733, int. 128.

De asemenea, Consiliul Județean Sibiu va organiza o întâlnire directă cu cetățenii, sub forma unei dezbateri publice, programată pentru data de 27 iulie 2022, între orele 12-14, la sediul instituției, cu scopul de a primi feedback și propuneri pe marginea Strategiei de dezvoltare a Județului Sibiu – 2030.

Strategia județului Sibiu 2030 a fost elaborată de către societatea ACZ Consulting S.R.L și s-a bazat pe un proces amplu de documentare și culegere date, precum și pe implicarea directă a structurilor administrației locale și județene cu competențe în domeniile de interes incluse în strategie, fiind organizate o serie de întâlniri consultative la nivel de micro-regiuni și întâlniri de tip focus grupuri pe domenii tematice. În Strategie sunt detaliate domeniile prioritare în care se vor concentra investițiile la nivelul Județului Sibiu, în următoarea perioadă: Asistență Socială, Sănătate, Infrastructură, Urbanism, Mediu, Cultură (inclusiv patrimoniu), Turism, Sport, Tineret, Educație Specială, Cercetare-Inovare (inclusiv specializare inteligentă), Competitivitate Economică, Dezvoltarea Resurselor Umane, Cooperare și Dezvoltare Comunitară, respectiv Agricultură și Dezvoltare Rurală.  Portofoliul de proiecte prioritare ale Consiliului Județean Sibiu și ale instituțiilor aflate în subordine, ale primăriilor din județul Sibiu, ale unor instituții deconcentrate și ale altor entități (asociații, organizații, fundații, etc) poate fi parcurs la următorul link: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/07/Centralizator-portofoliu-proiecte1.pdf