ONG-urile – partenere în procesul de reformă a sistemului de asistență socială din județ

Consiliul Județean Sibiu a constituit, la finalul anului trecut, o echipă internă dedicată domeniului asistenței sociale din județ pentru sprijinirea demersurilor legate de trecerea de la asistența rezidențială în instituții de mari dimensiuni la îngrijirea de tip familial, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Vizitarea tuturor centrelor din județ, dialogul cu angajații și beneficiarii, au generat o serie de idei constructive care reprezintă punctul de plecare în
procesul reorganizării sistemului.
Totodată, au fost demarate și întâlniri cu organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale, pentru a le solicita colaborarea în acest proces de descentralizare.
Echipa formată din vicepreședintele Vlad Vasiu, secretarul general al județului Radu Răceu și consiliera din Cabinetul Președintelui Oana Andreea Fulea, dar și angajați de la Resurse Umane și Strategii și Proiecte, a vizitat unitățile din subordinea DGASPC: 11 centre pentru adulți, șase centre pentru copii și un centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice. S-a constatat că, în ciuda existenței unui personal dedicat și atașat
beneficiarilor, modernizarea sistemului de asistență socială din județ în acord cu standardele europene stagnează, nefiind încă restructurat în totalitate niciun centru și edificată nicio căsuță de tip familial ca alternativă. În județul Sibiu, la 31 decembrie 2020, se aflau în asistență rezidențială 205 copii și 676 adulți în situații foarte vulnerabile.
În multe dintre centre, echipa Consiliului Județean Sibiu a constatat efectele benefice ale colaborării cu organizațiile neguvernamentale din domeniul social, care au o bogată activitate în județ și o expertiză profesională solidă. Beneficiile acestor colaborări le resimt copiii și adulții deserviți prin programe ca cele de tranziție spre o viață independentă, servicii terapeutice, programe educative, dar și personalul DGASPC prin formare la locul de muncă
cu sprijinul organizațiilor. Dacă în alte județe din jurul Sibiului, precum Alba și Mureș, furnizarea serviciilor de stat se face cu implicarea ONG-urilor (fie prin externalizare sau contractare), la Sibiu majoritatea organizațiilor susțin încă sistemul social din resurse proprii, șapte dintre ele beneficiind de plata personalului din bugetul Consiliului Județean, prin structura DGASPC, ca urmare a unor parteneriate cu Consiliul Județean Sibiu.

Acestea sunt:
• Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Psihic “Gabriela” Sibiu, aparținând Asociației DREAM prin susţinerea cheltuielilor de personal şi administrative;
• Centrul ocupaţional pentru personae cu dizabilităţi, al Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional prin susţinerea cheltuielilor de personal;
• Centrul de zi de integrare socială și socio-profesională din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa Mediaş – prin susţinerea cheltuielilor de personal pentru două posturi;
• Centrul de Recuperare Neuromotorie “Pruncul Isus”- Mediaş înfiinţat de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj;
• Complexul de servicii de zi – care funcţionează în cadrul Fundaţiei Un Copil, O Speranţă Sibiu;
• Centru de zi pentru copii cu tulburare din spectrul autist – pentru înfiinţarea în cadrul Asociaţiei Sfântul Casian;
• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu dizabilităţi sau boli cronice din oraşul Agnita în colaborare cu Primăria Agnita.
Tocmai pentru a valorifica mai bine acest punct forte al sistemului de asistență socială din județ – marea varietate de furnizori acreditați de servicii sociale – președinta Consiliului Județean Sibiu a demarat o serie de întâlniri de consultare cu organizațiile neguvernamentale din domeniul social. O a doua serie de consultări va avea loc în cursul acestei săptămâni.
În paralel se lucrează la o platformă online care să reunească toți furnizorii privați de servicii sociale din județul Sibiu în vederea fructificării relațiilor atât între furnizori, cât și între sistemul de stat și aceștia.