Consiliul Județean Sibiu a publicat licitația pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu

Miercuri, 20 ianuarie 2021, Consiliul Județean Sibiu a lansat procedura de licitație pentru atribuirea contractului de întocmire a Studiului de Fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu.
Operatorii economici care sunt interesați își pot depune oferta în SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achiziții Publice), până miercuri, 3 martie 2021, ora 15.
Valoarea estimată a contractului este de 4.177.702 lei fără TVA, aproximativ 857.000 euro.
Durata contractului pentru realizarea SF – ului este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere.
În cadrul studiului de fezabilitate se vor detalia două scenarii de traseu pentru Varianta Ocolitoare Sud Sibiu:
➢ Traseu 1 – lungime cca. 22,5 km
propune: ocolirea Rezervației Naturală Dumbrava și străbate UAT-urile: Sibiu, Cristian,
Poplaca, Rășinari, Cisnădie și Șelimbăr, în intravilan și extravilan.
➢ Traseu 2 – lungime cca. 20,2 km
este propus de Asociația Animal Life Sibiu: subtraversează printr-un tunel Rezervația Naturală Dumbrava străbătând aceleași UAT-uri, în intravilan și extravilan.
Dacă se vor identifica și alte variante de traseu acestea vor fi analizate în cadrul studiului de fezabilitate de către specialiști.
Facem astăzi încă un pas important pentru realizarea Variantei Ocolitoare Sud Sibiu, proiect prioritar pentru Consiliul Județean Sibiu. Dezvoltarea infrastructurii rutiere atrage dezvoltarea economică, a turismului din zonă. Ne dorim o implementare cât mai rapidă, astfel încât sibienii și cei care tranzitează Sibiul să se bucure cât mai curând de beneficiile pe care o astfel de investiție le aduce.
Proiectul este unul matur și deține toate premisele pentru a beneficia de finanțare europeană. Totodată proiectul a fost cuprins în programul de guvernare 2020 – 2024.
Proiectul este inclus în Ordinul Ministrul Transporturilor nr. 1699/2020 care prevede aprobarea listei ce cuprinde proiectele de infrastructură și transport în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.
În plus, investiția Varianta Ocolitoare Sud Sibiu se realizează în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), document semnat în data de 18 septembrie 2021.
Parteneriatul prevede ca Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să realizeze procedurile privind realizarea culoarului de expropriere, derularea procesului de accesare a fondurilor europene, participarea la recepționarea lucrărilor, administrarea și întreținerea infrastructurii rutiere după încheierea perioadei de garanție.
Consiliului Județean Sibiu îi revine contractarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic cu toate documentațiile aferente, iar ulterior contractarea lucrărilor de execuție și monitorizarea implementării proiectului.