Informare privind publicarea în SEAP de către UCA Județul Sibiu a anunțului de participare la Licitația deschisă

 Acord-cadru centralizat pentru produse IT – lot 1 calculatoare all-in-one, lot 2 laptopuri, lot 3 imprimante departamentale

Consiliul Județean Sibiu anunță progrese în realizarea achizițiilor publice centralizate la nivel local, prin publicarea în SEAP a unui nou anunț de participare la licitație pentru atribuirea unui Acord-cadru. Aceasta este a doua licitație lansată de UCA Județul Sibiu și vizează achiziția de produse IT.

Inițiativa înființării și operaționalizării unei Unități de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local în județul Sibiu are printre obiectivele sale specifice asigurarea realizării de achiziții publice în condiții de eficiență economică și socială. Serviciile UCA vizează atât achiziția de bunuri și servicii recurente, necesare în mod constant funcționării autorităților contractante, cât și cele necesare realizării interesului public.

În practică, UCA acționează în numele și pentru autorități contractante beneficiare, pentru achiziția de bunuri și servicii similare și necesare mai multor autorități contractante.

Astfel, UCA Județul Sibiu anunță publicarea celui de-al doilea anunț de participare în SEAP, pentru licitația deschisă Acord-cadru centralizat pentru produse IT – lot 1 calculatoare all-in-one, lot 2 laptopuri, lot 3 imprimante departamentale- CN1041442/14.04.2022:

  • Valoarea totală estimată a Acordului-Cadru este între 214.500 și 6.432.000 RON;
  • Obiectivul Acordului-Cadru este de a asigura, în numele și pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele IT (lot 1 calculatoare all-in-one, lot 2 laptopuri, lot 3 imprimante departamentale), precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora și limita bugetului alocat cu această destinație;
  • Durata Acordului-Cadru este de 36 de luni;
  • Data limită de depunere a ofertelor este 23.05.2022, ora 15:00.

Pentru mai multe informații privind participarea la licitația deschisă Acord-cadru centralizat pentru produse IT – lot 1 calculatoare all-in-one, lot 2 laptopuri, lot 3 imprimante departamentale– CN1041442/14.04.2022, vă rugăm accesați platforma SEAP (e-licitatie.ro), secțiunea Anunțuri de participare .

Pentru înființarea UCA Județul Sibiu și pregătirea și organizarea primelor două proceduri de achiziție de către UCA Județul Sibiu, Agenția Națională de Achiziții Publice oferă Consiliului Județean Sibiu asistență zilnică prin intermediul unei echipe formate din reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young, în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.