Începe reabilitarea termică a dispensarului de la Spitalul TBC Sibiu

  • Consiliul Județean Sibiu a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL în valoare de circa 3 milioane lei
  • Lucrările vor fi gata într-un an
  • Finanțarea este asigurată din fonduri europene accesate de CJ Sibiu
În termen de un an, dispensarul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu va fi reabilitat termic datorită finanțării europene pe care Consiliul Județean Sibiu a obținut-o prin Programul Operațional Regional
2014-2020.
Joi, 26 noiembrie 2020, CJ Sibiu a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru reabilitarea termică a dispensarului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie cu firma TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL din Sibiu, în valoare de 3.028.029,59 lei fără TVA.
Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie SibiuDispensarul” urmărește creșterea eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin reabilitarea termică a unui pavilion – Dispensar, având o suprafață utilă de peste 500 mp.
În cadrul procedurii de licitație au existat trei oferte, iar în urma evaluării ofertelor a fost desemnat câștigător TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL.
Principalele lucrări care fac obiectul acestui contract vizează în special:
➢ Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul, refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru aparatură din dotarea secțiilor, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.)
➢ Consolidarea clădirii conform expertizei tehnice
➢ Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție, reparații pardoseli interioare în zonele de intervenție
➢ Adoptarea de măsuri de eliminare a infiltrațiilor de apă de la nivelul bazei pereților și planșeului subsolului și a parterului, conform studiilor de specialitate
➢ Refacerea soclului clădirii și a trotuarului de garda
➢ Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de intervenție, reparații/reabilitări/înlocuirea de tâmplării interioare
➢ Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii,
➢ Termoizolarea planșeului subsol
➢ Izolarea termică a planșeului podului
➢ Zugrăveli exterioare rezistente la apă
➢ Executarea de lucrări de reabilitare a tâmplăriilor exterioare din lemn- se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare. se vor executa lucrări de reabilitare/reparații la structura de lemn a șarpantei
➢ Refacerea sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice
➢ Montarea pe șarpantă cu orientarea sud – panouri solare
➢ Realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități
➢ Montarea de indicatoare de îndrumare la accesurile în clădire.
Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie SibiuDispensarul” este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – clădiri publice.