Ghidurile de finanțare pentru Agendele județului Sibiu – în consultare publică

  • Până în 25 februarie, Consiliul Județean Sibiu așteaptă propuneri și sugestii

 Consiliul Județean Sibiu a lansat în consultare publică Ghidurile pentru accesarea  de finanțări pentru proiecte culturale, comunitare sportive, educative și de tineret, acțiuni care se vor desfășura în județul Sibiu, în anul 2022.

Până vineri, 25 februarie 2022, toți cei interesați pot depune propuneri și sugestii la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centru de Informare Cetățeni, strada G-ral. Ghe. Magheru, nr 14 sau le pot transmite pe e-mail către Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială, pe următoarele adrese:

Propunerile transmise trebuie să cuprindă: articolul/articolele la care se face referire, motivarea modificării, precum și noua formă propusă.

Variantele propuse de către Consiliul Județean Sibiu a ghidurilor de finanțare pot fi consultate pe site – ul Consiliului Județean Sibiu, la rubrica Transparență Decizională, accesând următoarele link-uri:

  • Ghidul de finanțare pentru structurile sportive de drept privat:

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-ghidului-privind-accesarea-si-derularea-finantarilor-nerambursabile-din-bugetul-local-al-judetului-sibiu-pentru-structuri-sportive-de-drept-privat-in-judetul-sibiu/

  • Regulamentul de finanțare pentru structurile sportive de drept public:

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-criteriile-de-acordare-a-finantarii-proiectelor-sportive-pentru-structurile-sportive-de-drept-public-din-bugetul-local-al-judetului-sibiu/

  • Ghidul de finanțare pentru agenda cultură și dezvoltare a comunității locale:

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-ghidului-privind-accesarea-si-derularea-finantarilor-nerambursabile-din-bugetul-local-al-judetului-sibiu-pentru-programe-proiecte-si-actiuni-pentru-cultura-si-dez/

  • Ghidul de finanțare pentru agenda de și pentru tineret:

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-ghidului-privind-accesarea-si-derularea-finantarilor-nerambursabile-din-bugetul-local-al-judetului-sibiu-pentru-programe-proiecte-si-actiuni-de-si-pentru-tineret/

  • Ghidul pentru finanțare pentru pentru programe, proiecte și acțiuni educaționale derulate de către unitățile de învățământ preuniversitar din mediul rural și mic urban în Județul Sibiu

https://www.cjsibiu.ro/evenimente/proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-ghidului-privind-accesarea-si-derularea-finantarilor-nerambursabile-din-bugetul-local-al-judetului-sibiu-pentru-proiecte-si-actiuni-educationale-in-mediul-rural-si/

De asemenea,  informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 0269/217.733 interior 128 ( Agenda culturală și dezvoltarea comunității, precum și pentru tineret) și interior 135 (Agenda Sport și pentru Educație)