Diversitate de produse locale în Piața Volantă Transilvania!

Începând cu 1 iulie 2021, 19 producători noi vor vinde în Piața Volantă Transilvania, la sectoarele: carmangerie, legume/fructe, produse apicole, panificație, băuturi tradiționale/artizanale, flori și mici meșteșugari

Consiliul Județean Sibiu a finalizat procedura de selecție și evaluare a producătorilor locali pentru contractarea unui punct de vânzare în cadrul Pieței Volante Transilvania, pentru semestrul II al anului 2021.

Peste 210 producători au depus cereri pentru a-și vinde produsele în Piața Volantă Transilvania, pentru următoarele 6 luni. Dintre aceștia au fost selectați 200, locurile din piață fiind ocupate în totalitate.

Selecția dosarelor s-a realizat conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Volante Transilvania. Lista ce cuprinde toți producătorii selectați poate fi consultată accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/04/lista-produc%C4%83torilor-admi%C8%99i-pentru-semestrul-II-2021.pdf

O noutate în Piața Volantă Transilvania este că,  de la 1 iulie,  în piață vor vinde și producători de băuturi tradiționale și artizanale, sector nou înființat la sfârșitul anului 2020, când a fost modificat și actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Pieței Volante Transilvania.

Consiliul Județean Sibiu sprijină producătorii locali și susține dezvoltarea rurală prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană, precum și prin organizarea săptămânală a Pieței Volante Transilvania.