Dezvoltarea durabilă și o hrană mai sănătoasă în atenția Comisiei pentru Resurse Naturale

Dezvoltarea durabilă și o hrană mai sănătoasă în atenția Comisiei pentru Resurse Naturale

Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și durabil este un element esențial al Pactului verde european – una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. În acest sens în ultima ședință a Comisiei pentru Resurse Naturale (NAT) din cadrul Comitetului European al Regiunilor – a cărei membră este președinta Consiliului Județean Sibiu- Daniela Cîmpean, reprezentanții regiunilor au discutat despre utilizarea durabilă a resurselor naturale și despre sprijinul pentru comunitățile locale. Printre subiectele abordate se numără și strategia „De la Fermă la Consumator”, document care este parte a Pactului Verde European, și o viitoare strategie privind revigorarea zonelor rurale, care să aibă în vedere provocările cu care se confruntă acestea. Detalii despre proiect regăsiți la acest link https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-takeneu/farm-fork_ro

“Noua viziune a Uniunii Europene de a sprijini comunitățile rurale durabile, IMM-urile și start-up-urile în domeniul agriculturii, dar și de a exploata potențialului turismului rural este exact abordarea pe care ne-am bazat în momentul în care am decis atât includerea gastronomiei în Strategia de dezvoltare a județului, cât și înființarea noului compartiment de Dezvoltare Durabilă în cadrul CJ Sibiu. În acest context, consider că avem toate premisele necesare pentru ca proiectele pe care le vom demara să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a județului, dar și de a fi printre primele județe din țară care și-au asumat prin acțiuni concrete aderarea la Pactul Verde European” a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu are începând din luna mai un nou compartiment de Dezvoltare Durabilă ale cărui atribuții sunt de a identifica, sprijini și promova IMM-urile și start-up-urile la nivel județean și de a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Președinta Consiliului Județean Sibiu – Daniela Cîmpean a stabilit cele mai importante direcții pe care compartimentul – Dezvoltare Durabilă trebuie să le îndeplinească. Soluții sustenabile, documentare, dar și creativitate în atingerea țintelor sunt doar câteva dintre cele mai importante aspecte pe care le așteaptă de la noua echipă.

Printre primele acțiuni pe care le au în vedere în cadrul compartimentului Dezvoltare Durabilă se referă la alinierea politicilor publice, ținând cont de introducerea gastronomiei și definirea termenului de local în Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu. În acest sens, va fi actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Pieței Volante Transilvania – care este una dintre principalele resurse pe care Consiliul Județean Sibiu le pune la dispoziția micilor producători.

Vezi documentul original aici.