Consiliul Județean Sibiu va încheia un acord de parteneriat cu avizatorii din județul Sibiu

Consiliul Județean Sibiu a făcut încă un pas pentru implementarea proiectului privind oferirea eficientă a serviciilor de urbanism, bazate pe date actualizate și integrate, prin intermediul platformei GIS.

Miercuri, 16 martie 2022, a avut loc o nouă întâlnire cu avizatorii din județul Sibiu, care au analizat în decurs de o lună modelul de acord de parteneriat elaborat și transmis de Consiliul Județean Sibiu în baza căruia să se poată derula colaborarea interinstituțională în vederea implementării proiectului „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Județean Sibiu”, finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). De asemenea, s-a discutat punctual pe marginea rezultatelor centralizate în urma chestionarelor completate de fiecare instituție avizatoare, care vor face obiectul unor anexe tehnice la acordul de parteneriat cadru care va fi semnat. Echipa de proiect va întocmi un calendar de întâlniri cu fiecare avizator în parte pentru a stabili detaliile pentru fiecare anexă tehnică.

Datorită operativității și conlucrării remarcabile a avizatorilor, modelul de acord a fost agreat în unanimitate și va fi supus aprobării în ședința a Consiliului Județean Sibiu din luna aprilie.

La eveniment au participat din partea Consiliului Județean Sibiu: arhitecta-șefă Argentina Lapoși, șeful Serviciului Urbanism, Paul Mureșan, Maria Vișan și Marius Ianculescu Popovici, din partea societății Intergraph Computers SRL care realizează platforma GIS, echipa de proiect din cadrul CJ Sibiu, precum și numeroși directori sau reprezentanți ai instituțiilor avizatoare.

Reamintim că prin acest proiect, Consiliul Județean Sibiu urmărește să gestioneze eficient datele de la nivel județean, prin implementarea soluției GIS – Sistem Informațional Geografic, pentru a obține o viziune clară și de ansamblu despre resursele existente pe un teritoriu stabilit: tipurile de relief, infrastructura de drumuri și construcții, rețele de utilități existente, precum și obiective turistice și de patrimoniu. Pe baza acestor date, vor putea fi oferite servicii administrative de calitate cetățenilor, firmelor și utilizatorilor din administrația locală.