Consiliul Județean Sibiu împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice organizează o conferință dedicată achizițiilor publice centralizate la nivel local

Vineri, 21 octombrie 2022, începând cu ora 9.30, la sediul Consiliului Județean Sibiu va avea loc o conferință pe tema achizițiilor publice centralizate. Evenimentul se adresează reprezentanților primăriilor, ai instituțiilor din subordinea CJ Sibiu și ai altor instituții publice – școli, servicii deconcentrate, precum și societăților de utilitate publică.

Conferința face parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.

Scopul evenimentului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la avantajele și beneficiile care rezultă în urma achizițiilor centralizate, derulate prin intermediul unei unități de achiziții centralizate la nivel local (UCA).

Participanții vor afla care sunt categoriile de achiziții publice care se pretează la centralizare pe plan local, modalitatea de funcționare și operare a unei unități de achiziții centralizate la nivel local, procedura de aderare la UCA, dar și despre parcursul realizat de Consiliul Județean Sibiu privind înființarea și operaționalizarea unei UCA la nivel local.

În structura Consiliului Județean Sibiu funcționează o astfel de unitate, începând din anul 2021, fiind achiziționate produse de birotică și papetărie, precum și echipamente IT și multifuncționale pentru CJ Sibiu și alte 21 de instituții din subordine. În plus, CJ Sibiu, prin Compartimentul UCA, a demarat procedurile pentru achiziționarea centralizată a gazelor naturale și a energiei electrice pentru 21 de utilizatori din județul Sibiu.

Conferința se va desfășura atât fizic, cât și în sistem online, prin intermediul platformei Webex, înregistrarea participanților realizându-se utilizând următorul link:

https://eyenterprise.webex.com/eyenterprise/onstage/g.php?MTID=e563e12ce6cf94543b526ae3638c9d361

Agenda conferinței, detaliile logistice și alte informații relevante pot fi accesate la următorul link:

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a87ce97e-ecd4-4a93-8a2d-5a80221e7e2d

Pentru informații suplimentare privind acest eveniment, vă rugăm să vă adresați la următoarele adrese: [email protected], telefon 0269/217733, interior 190 și 191 sau [email protected]