Unitatea de Achiziții Publice Centralizate Județul Sibiu a publicat în SEAP primul anunț

 

  • Consiliul Județean Sibiu anunță progrese în realizarea achizițiilor publice centralizate și lansează Licitația deschisă –  Acord-Cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

 

 

Inițiativa înființării și operaționalizării unei Unități de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local în județul Sibiu are printre obiectivele sale specifice asigurarea realizării de achiziții publice în condiții de eficiență economică și socială. Serviciile UCA vizează atât achiziția de bunuri și servicii recurente, necesare în mod constant funcționării autorităților contractante, cât și cele necesare realizării interesului public.

În practică, UCA acționează în numele și pentru autorități contractante beneficiare, pentru achiziția de bunuri și servicii similare și necesare mai multor autorități contractante.

De la înființarea în luna octombrie 2021 sub forma unui compartiment în cadrul structurii CJ Sibiu și până în prezent, UCA Sibiu a derulat un proces riguros de consultare a autorităților contractante subordonate și de centralizare a nevoilor acestora. Astfel, a fost identificată oportunitatea atribuirii unui prim Acord-Cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou, consultarea de piață privind această achiziție desfășurându-se în luna decembrie 2021.

Ca urmare a acestor demersuri, organizația noastră vă aduce în atenție publicarea primul anunț de participare în SEAP, pentru licitația deschisă Acord cadru centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou – CN1039961/04.03.2022:

  • Valoarea totală estimată a Acordului-Cadru este între 721.324 și 3.442.647 RON;
  • Obiectivul Acordului-Cadru este de a asigura, în numele și pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele de papetărie și birotică, precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora și limita bugetului alocat cu această destinație;
  • Valoarea estimată a celui mai mare Contract subsecvent este de 1.147.549 RON, fără TVA și se raportează la o perioadă de 12 luni;
  • Durata Acordului-Cadru este de 36 de luni;
  • Data limită de depunere a ofertelor este 18.04.2022, ora 15:00;

Pentru mai multe informații privind participarea la licitația deschisă Acord cadru centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou – CN1039961/04.03.2022, vă rugăm accesați platforma SEAP (e-licitatie.ro) .

Pentru înființarea UCA Sibiu și pregătirea și organizarea primelor două proceduri de achiziție de către UCA Sibiu, Agenția Națională de Achiziții Publice oferă Consiliului Județean Sibiu asistență zilnică prin intermediul unei echipe formate din reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young, în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.