Sistemul GIS va fi implementat de către Consiliul Județean Sibiu Servicii urbanistice smart și proceduri simplificate

La începutul săptămânii, Consiliul Județean Sibiu a semnat contractul de servicii pentru achiziționarea și implementarea sistemului integrat Geographical Information System (GIS), cu firma SC Intergraph Computer Services SRL, în vederea digitalizării procesului de emitere a documentelor de urbanism, autorizații de construire, eliberare acorduri, precum și pentru gestionarea patrimoniului și a  investițiilor.

Valoarea contractului se ridică la suma de 1.731.301,25 lei cu TVA. Operatorul economic are la dispoziție 12 luni pentru a implementa sistemul, după care o perioadă de încă 12 luni acesta va oferi mentenanță și asistență tehnică gratuită.

GIS este un sistem de cartografiere și analiză a datelor spațiale care va ajuta mult la optimizarea modului de lucru, prin standardizarea modalității de realizare a documentelor de planificare teritorială și urbanism, respectiv pentru integrarea documentațiilor în platforma Observator Teritorial. Utilizatorii vor avea acces la diferite hărți privind rețelele de utilități deținute de furnizori, care vor fi utilizate în procesul de emitere a documentelor urbanistice.

Sistemul va oferi informații clare referitoare la tipurile de relief, infrastructura de drumuri și construcții, rețele de utilități existente, precum și obiective turistice și de patrimoniu, informații accesibile și utile  în dinamica de dezvoltare a județului Sibiu, care vor crea o viziune clară asupra tuturor datelor, oferind astfel servicii administrative de calitate cetățenilor, firmelor și utilizatorilor din administrația locală.

De asemenea, cetățenii vor avea posibilitatea să depună documentele online, direct prin aplicație și să obțină informații despre teritoriu și documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate într-o anumită zonă.

După ce la începutul anului Consiliul Județean Sibiu a implementat semnătura electronică printr-o sistem de circulație a documentelor digital, fără a mai fi nevoie ca acestea să fie tipărite pe suport de hârtie, acum facem un nou pas în procesul de digitalizare, prin implementarea aplicației GIS. Această platformă vine atât în sprijinul autorităților locale și județene pentru activitatea de planificare strategică, cât și în beneficiul direct al cetățenilor.

Consiliul Județean Sibiu a achiziționat acest sistem cu sprijinul fondurilor europene,  în cadrul proiectului ”Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Județean Sibiu”.