PORTAL MEDICAL – locul unde găsești toate datele despre SĂNĂTATEA TA

Începând de astăzi sibienii vor avea la dispoziție o platformă on line https://portalmedical.cjsibiu.ro/ prin care vor avea acces la toate datele medicale personale, își vor putea vizualiza istoricul medical și cu ajutorul căreia se vor putea programa de acasă la medicii din cele trei spitale aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu: Spitalului Clinic Județean de Urgentă Sibiu, Spitalului Clinic de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Portalul Medical asigură accesul pacienților celor trei spitale la un tablou centralizat care cuprinde date medicale, cum ar fi:

  • istoric medical
  • scrisori medicale
  • bilete de ieșire din spital
  • buletine de analize

Totodată platforma permite realizarea de PROGRAMĂRI on line la cabinetele celor trei spitale din subordinea Consiliului Județean Sibiu. În situația în care pacientul dorește, platforma oferă și posibilitatea de a adăuga la profilul medical analize suplimentare care au fost realizate în alte clinici și poate da acces la dosarul medical unui medic în funcție de necesitate, inclusiv medicilor de familie.

Soluția a fost realizată la inițiativa Consiliului Județean Sibiu fiind parte din cadrul unui amplu proiect realizat cu fonduri europene  “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. Sibiu-Strategia 2030” (cod MySMIS 126475), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  Scopul proiectului este de a crește accesul online la serviciile publice gestionate de instituțiile din subordine în vederea reducerii birocrației pentru cetățeni când accesează servicii de sănătate. Proiectul – din care face parte și Portalul Medical – are o valoare totală  de 3.701.804,04 lei , din care 3.141.080,48 lei este valoarea cofinanțării nerambursabile și are o durată de 30 de luni.

“Prioritatea noastră, aceea de a îmbunătăți serviciile medicale nu se rezumă la investiții în clădiri sau echipamente, ci constă și în identificarea de modalități moderne de interacțiune a sibienilor cu spitalele . Este o preocupare permanentă pentru Consiliul Județean și pentru administrațiile celor trei spitale simplificarea relației cu pacienții și eficientizarea la maxim a resurselor , fie că este  vorba despre resurse de timp sau financiare”.  Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

Platforma https://portalmedical.cjsibiu.ro/ poate fi accesată inclusiv de pe site ul Consiliului Județean Sibiu,  fiind adaptată accesării de pe orice dispozitiv, fie că este vorba despre calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil. Pentru a intra în platformă, utilizatorii își creează un cont de utilizator pe platformă folosind fie codul de pacient primit de la oricare dintre cele trei spitale, fie numărul de document de pe cardul electronic de asigurări de sănătate (poziția 4 -număr document). De asemenea, sunt necesare pentru crearea contului  de utilizator  codul numeric personal și o adresă de e-mail valabilă.

Proiectul are drept beneficiar Consiliul Județean Sibiu, iar ca obiectiv general optimizarea proceselor orientate către beneficiarii de servicii publice  , în concordantă cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice. Se urmărește dezvoltarea  capacitații de planificare strategică, creșterea accesului on line la serviciile publice gestionate de Consiliul Județean Sibiu și instituțiile din subordinea sa în vederea reducerii birocrației, simplificarea procedurilor și creșterea nivelului de competența a personalului.