Consiliul Județean Sibiu a dat în lucru proiectul de autorizare construcție pentru noul Spital Județean

Planul Urbanistic de Detaliu pentru Noul Spital Județean în consultare publică

Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea noului spital județean, proiect inițiat de Consiliul Județean Sibiu, se află de ieri în consultare publică la Primăria Municipiului Sibiu, ca autoritate care emite autorizația de construire.

Până pe 20 noiembrie, persoanele interesate pot consulta documentația pe site-ul Primăriei Sibiu la secțiunea Urbanism sau la Centrul de Informare pentru Cetățeni și pot trimite puncte de vedere la adresa [email protected]
Documentația a fost realizată de SC a.plan SRL Sibiu, în cadrul contractului de elaborare a studiului de
fezabilitate și a proiectului tehnic pentru construcția noului spital „Realizăm încă un pas pentru cea mai dorită investiție din Județul Sibiu. Invităm persoanele interesate să vină cu observații și propuneri și la această etapă. Este un proiect major și orice contribuție la îmbunătățirea sa este binevenită” precizează președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean. Planul Urbanistic de Detaliu este etapa care succede Planului Urbanistic Zonal, care a fost deja elaborat și aprobat prin HCL 206 din 30.05.2019. La această nouă etapă, proiectul oferă date mai detaliate
privind forma și amprenta la sol a clădirii, regimul de înălțime, circulația în interiorul clădirii, accesele
în clădire, amplasarea parcărilor precum și a zonelor verzi etc.

Calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului cuprinde:
– Afișare pe site-ul Primăriei, secțiunea Urbanism – Documentație de urbanism supusă
consultării publice: https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/documentatie_urbanism, în
data de 27.10.2020;
– Afișare la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – la Centrul de Informare pentru Cetățeni – a
planșelor de reglementări, regulamentului local de urbanism și a memoriului tehnic în
perioada 27.10.2020 – 20.11.2020;
– Adrese transmise prin poștă proprietarilor din zona reglementare;

Linkul la care poate fi consultată documentația:
https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/documentatie_urbanism.