Parteneriat cu mediul academic pentru cercetări arheologice la Castelul Turnu Roșu de la Boița

Consiliului Județean Sibiu propune în ședința ordinară de consiliu județean, aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare, cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, respectiv cu  Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, în vederea realizării de relevee detaliate și cercetări arheologice pentru – Castelul Turnu Roșu de la Boița, clădire aflată în patrimoniul Județului Sibiu și clasat în grupa A, ca monument istoric de valoare națională.

Documentațiile realizate de cele două universități vor fi puse la dispoziția Consiliului Județean Sibiu cu titlu gratuit și vor sta la baza întocmirii ulterioare a documentațiilor tehnice pentru reabilitarea/restaurarea, refuncționalizarea și punerea în valoare a castelului Turnu Roșu de la Boița. Totodată, materialele vor putea fi folosite în integralitate, cu titlu gratuit, de cele două universități ca material didactic pentru lucrări practice, semestriale, de atelier (proiectare), lucrări de an sau material în vederea elaborării unor lucrări de licență/disertație.

Protejarea monumentelor istorice și punerea în valoare a acestora este o activitate nu doar de interes local sau județean, ci implicit de interes național. Castelul Turnu Roșu de la Boița este una dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie clădiri pe care județul Sibiu o are în patrimoniu. De aceea, prin încheierea celor două parteneriate ne dorim ca înainte să găsim cele mai bune soluții pentru valorificarea castelului, să ne documentăm din punct de vedere arheologic și istoric. Le mulțumesc pentru deschidere celor doi parteneri din mediul academic, și consider că prin acest proiect comun vom avea numai de câștigat.

Consiliul Județean Sibiu va pune la dispoziția celor doi parteneri care vor elabora releveele, toate materialele deținute în momentul de față, cum ar fi: ridicarea topografică actualizată, extras de carte funciară de dată recentă, relevee orientative, material fotografic.

Cele două protocoale vor fi valabile pe toată perioada necesară realizării activității prevăzute, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2022.