Europa mai aproape de tine – spune-ți părerea pe platforma digitală lansată de Uniunea Europeană

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană invită cetățenii europeni la consultări și dezbateri pe tema viitorului Europei și lansează, pe 9 mai 2021, Conferința privind viitorul Europei care se va desfășura până în 2022 și va avea ca teme principale: schimbările climatice și mediul; sănătatea; o economie echitabilă și mai puternică; justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; stat de drept, valori  și drepturi, securitate; democrație europeană; transformare digitală; migrație; educație, cultură, tineret și sport, dar nu numai, cetățenii fiind liberi să propună și alte subiecte de discuție sau idei de evenimente.

Primul pas în cadrul acestui eveniment paneuropean îl reprezintă lansarea Platformei Digitale Multilingve a Conferinței, un instrument interactiv și transparent prin care toți cetățenii pot participa activ la conturarea viitorului nostru ca cetățeni europeni. Prin intermediul platformei, valabile în cele 24 de limbi oficiale ale UE, cetățenii pot face schimb de idei și împărtăși viziuni asupra viitorului Europei, prin intermediul unor evenimente online.

Platforma poate fi accesată aici: https://futureu.europa.eu/ .

Având în vedere apartenența României la Uniunea Europeană și faptul că județul Sibiu este reprezentat în structurile europene, în speță Comitetul European al Regiunilor, vă invit pe toți, sibieni din toate colțurile județului, să contribuiți activ la conturarea viitorului nostru în Europa prin lansarea unor teme de discuție, a unor subiecte, dar și să participați la evenimente în cadrul platformei digitale în contextul Conferinței privind Viitorul Europei. Noi toți putem fi parte a soluțiilor pentru crearea unui viitor mai bun pentru toți cetățenii Europei. Împreună. Viitorul este în mâinile noastre!

În afara acestei platforme digitale, Conferința privind viitorul Europei mai cuprinde componente precum: evenimente online, cu prezență fizică sau hibride, organizate de cetățeni, organizații sau autorități; grupuri de dezbatere organizate de cetățeni pe temele propuse în platformă; sesiunile plenare ale Conferinței, care vor asigura dezbaterea la nivel instituțional a temelor și soluțiilor propuse de cetățeni.