Consiliul Județean Sibiu a dat în lucru proiectul de autorizare construcție pentru noul Spital Județean

Consiliul Județean Sibiu caută cei mai experimentați specialiști pentru verificarea tehnică a PT-ului și a detaliilor de execuție a Noului Spital Județean

Trei ofertanți din Bucureștii, Tulcea și Cluj au intrat în competiție

Consiliul Județean Sibiu a primit trei oferte pentru contractarea de „Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție” pentru obiectivul de investiții: CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU.

Au intrat în competiție următorii operatori economici:
1. AV & I PRO-CONS SRL din București
2. Novart Engineering SRL din Tulcea, cu subcontractantul Allied Engineers Grup
3. Asocierea MRD Instal (leader de asociere), Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului SRL din Cluj

Contractul are o valoare estimată de 678.090 lei la care se adaugă TVA și vizează achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice de către verificatori legal atestați pe specialități, pentru cerințele prevăzute de proiectant în cadrul proiectului „Construire spital clinic județean de urgență Sibiu”.

Dat fiind specificul contractului de servicii, prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu format din specialiști verificatori de proiecte atestați conform legislației in vigoare si potrivit cerințelor caietului de sarcini.

Achiziția acestor servicii de verificare tehnică este o obligație legală pe care o are autoritatea contractantă, respectiv Consiliul Județean Sibiu, actele legislative de care trebuie să se țină cont fiind: Legea nr. 10/1995; H.G nr. 925/1995 modificată de HG nr. 742 din 13.09.2018; H.G. nr. 907/2016; Ordinul 2264 din 28.02.2018.