Consiliul Județean Sibiu a alocat peste 2,7 milioane lei pentru actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu (P.A.T.J.)

Consiliul Județean Sibiu anunță lansarea licitației pentru contractarea de servicii de elaborare a documentației “Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Sibiu”. Cei interesați pot depune ofertele până  în data de 15 iunie 2022. Valoarea estimată a contractului este de 2.731.092,43 lei fără TVA, finanțarea fiind suportată din bugetul local al județului Sibiu. Ținând cont că  documentația este una complexă, durata contractului a fost stabilită la 36 de luni.

Actualizarea periodică a P.A.T.J., la 5-10 ani, în funcție de programele de dezvoltare ale județului, este o prevedere legală (Legea nr.350/2001, art.42, alin.3), iar demersul întreprins de Consiliul Județean Sibiu vine în contextul în care valabilitatea PATJ Sibiu se încheie la sfârșitul anului 2023.

Elaborarea unui nou document de planificare teritorială la nivelul județului va fundamenta deciziile autorităților publice locale și inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și a comunităților locale. Totodată,   va asigura elementele definitorii pentru propunerile de dezvoltare spațială a unităților administrativ teritoriale din județul Sibiu, precum și elementele de fundamentare a unor politici de amenajare a teritoriului național.

Necesitatea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu este impusă de obligativitatea corelării prevederilor actuale ale P.A.T.J. Sibiu cu prevederile actelor normative adoptate ulterior aprobării acestuia, noile documente europene în domeniu, prevederile secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) noi sau actualizate, programele de guvernare sectoriale, Master Planul General de Transport al României, Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu 2021-2030 (în curs de finalizare), alte proiecte implementate sau în curs de implementare (de exemplu: Noul Spital Clinic Județean de Urgență, sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Sibiu, domeniile schiabile din Stațiunea Păltiniș, Varianta Ocolitoare Sibiu Sud etc.).