Conferința de lansare a proiectului Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, alături de partenerul Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca au lansat, miercuri, 19 ianuarie 2022, proiectul Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru  atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu. Acest proiect are o valoare de cca 600.000 lei  și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finantare prin Mecanismul finaciar al Spatiului Economic European (SEE) 2014-2021. (surse provenite din Granturile SEE 2014-2021).

Obiectivul principal al proiectului este de a realiza două planuri de acțiune pentru atenuarea schimbărilor climatice și totodată pentru a identifica măsurile necesare pentru adaptarea la aceste schimbări la nivelul municipiilor Sibiu și Mediaș, dar și de a conștientiza efectul schimbărilor climatice atât la nivelul autorităților din județul Sibiu, cât și al locuitorilor și al tuturor factorilor implicați.

Cele mai importante activități din cadrul Proiectului sunt:

  • elaborarea a două studii climatice dezvoltate la scară locală privind schimbările climatice în cele două municipalităţi (Mediaş şi Sibiu) care vor sta la baza elaborării celor două planuri de acțiune pentru atenuarea schimbărilor climatice și a identificării măsurilor de adaptare la schimbările climatice actuale în vederea creşterii rezilienţei celor două comunităţi locale;
  • actualizarea Strategiei privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu;
  • dezvoltarea unei societăți informate și conștiente de riscul reprezentat de schimbările climatice, contribuind în felul acesta la procesul de integrare și dezvoltarea economică și socială prin creșterea înțelegerii impactului schimbărilor climatice, evaluarea răspunsurilor adecvate la nivel sectorial și inter-sectorial;
  • elaborarea unui Ghid de bune practici care să vină în sprijinul altor comunităţi locale din judeţ şi din ţară pentru elaborarea planurilor locale de acţiune;
  • elaborarea unui Studiu de dezvoltare a unor măsuri de planificare urbană verde-albastru pentru două dintre clădirile care găzduiesc școli de educație incluzivă din subordinea Consiliului Județean Sibiu.

În cadrul evenimentului de lansare au fost prezentate de către cei prezenți importanța proiectelor în domeniul schimbărilor climatice, atât la nivel global cât și la nivel regional, fiind prezentate totodată și cele mai importante acțiuni din cadrul proiectului.

Lansarea proiectului s-a desfășurat în format hibrid, prezenți în sală fiind alături de vorbitori și membrii celor două echipe de proiect din cadrul Consiliului Județean Sibiu și Universitatea Babeș Bolyai din Cluj. Online s-au conectat în cadrul evenimentului, factori de interes local, respectiv, instituții din domeniu, ONG uri și companii.

La conferință au fost prezenți Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu,  Marisanda Pîrîianu, director, Direcția Accesare Fonduri Externe – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Titus Cristian Man, decan Facultatea de Geografie, Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș precum și Alexandru Dumbravă, viceprimarul municipiului Sibiu.