Condiții la standarde europene pentru pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu

✓ Consiliul Județean Sibiu reduce la jumătate consumul de energie și crește calitatea actului medical și confortul pacienților
Imaginea spațiilor încălzite cu sobe de teracotă și a toaletelor comune din capătul holurilor a devenit amintire la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, alungată fiind de recentele lucrări de renovare și modernizare a două corpuri de clădire.
Consiliul Județean Sibiu a derulat un amplu proiect de eficientizare energetică, suprapus cu reorganizarea circuitelor și modernizarea spațiilor dedicate pacienților.
Fondurile au fost asigurate, în marea lor parte, de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Proiectului „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilion 2 și Pavilion Administrativ”.
Valoarea totală a investiției este de 10.398.056,84 lei, cu TVA, suma fiind compusă din asistența financiară europeană nerambursabilă de 7.494.216,27 lei, cu TVA, precum și de fonduri asigurate de Consiliul Județean Sibiu: 152.943,19 lei cu TVA, contribuție proprie la proiect și 2.750.897,38 lei, cu TVA, pentru lucrări neeligibile din punct de vedere al ghidului de finanțare, dar absolut necesare pentru o bună desfășurare a actului medical: instalații
sanitare, electrice, utilități, intervenții la structură, echipamente de detectare și scară de incendiu, canalizare menajeră și pluvială, precum și lucrări de refacere interioare după
reabilitare.
O atenție deosebită a fost acordată Pavilionului 2, unde au fost amenajate saloane pentru copii, ce vor însuma 10 paturi, accesul micilor pacienți fiind separat de cel al adulților.
Pentru aceștia, cazarea se va face în saloane ce vor însuma 25 de paturi, toate saloanele având propriul grup sanitar. În plus, fiecare pat este conectat la o sursă de oxigen, dotare posibilă în urma finanțării atrase de spital prin Agenda de sănătate a Municipiului Sibiu. Reabilitarea Pavilionului Administrativ va permite amenajarea farmaciei destinate
pacienților și funcționarea aparatului administrativ în condiții decente.
Creșterea eficienței energetice a fost făcută atât prin mijloace „tradiționale”, ce au vizat anveloparea fațadei, izolarea planșeelor sau înlocuirea tâmplăriei și a ferestrelor, cât și prin realizarea unor sisteme performante de producere a energiei verzi: panouri solare pentru prepararea apei calde menajere și pompe de căldură reversibilă utilizate în sistemul de climatizare. Toate acestea permit reducerea cu 50% a necesarului de energie primară asigurată de furnizori. În plus, noile echipamente „verzi” vor asigura 40% din consumul de energie al celor două clădiri.
Reducerea de costuri mai este asigurată de noile centrale termice, cu un randament în funcționare de 98%, cât și sistemul de iluminat de tip led, cu durată mare de viață și consum scăzut de energie.

Grija pentru nevoile pacienților cât și ale personalului medical ne-a motivat să găsim cele mai bune soluții în reconfigurarea și modernizarea Pavilionului II al Spitalului de Pneumoftiziologie. Veștile bune sunt legate și de faptul că ne ținem promisiunea de a reduce impactul asupra mediului, înscriindu-ne astfel în amplul efort de promovare a Pactului verde european, prin care Uniunea Europeană dorește să atingă neutralitatea climatică. Cu fiecare investiție pe care o facem în infrastructura medicală pe care o gestionăm, reușim să fim aproape de sibieni și să contribuim în același timp la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Lucrările au fost executate de firma S.C. Electrovâlcea SRL, ordinul de începere fiind dat în 16 iulie 2021. Durata de execuție a fost de 12 luni și jumătate, iar la data de 2 august 2022 lucrările au fost finalizate, investiția fiind un exemplu de bună practică în ceea ce privește respectarea termenului contractual.